W filmie zaprezentowano zmiany jakie zaszły w HyperWorks 2022.2 w sekcji Hyperbeam zarówno na poziomie wizualnym jak i funkcjonalnym. Omówiono integrację sekcji Beam z silnikiem szkicownika (Sketcher) a także ulepszenia jakie zostały dodane by przyśpieszyć tworzenie i edycję.