Menu toggler
Menu toggler

Multiphysics.

Altair oferuje wiodące w branży portfolio oprogramowania z obsługą wielu fizyk do symulacji szerokiego zakresu współdziałających modeli fizycznych, w tym interakcji płyn-struktura (FSI), elastycznych ciał, aeroakustyki i symulacji termomechanicznych. W połączeniu z narzędziami do wielodyscyplinarnej optymalizacji i skalowalnych obliczeń o wysokiej wydajności (HPC) firmy Altair można szybko i skutecznie rozwiązywać problemy inżynierskie w świecie rzeczywistym.

Przeglądaj produkty
Systemy mechaniczne i sterowanie

Systemy mechaniczne i sterowanie

Altair® MotionSolve® wykonuje symulacje 3D systemów wielobryłowych w celu przewidywania odpowiedzi dynamicznej i optymalizacji wydajności produktów, które się poruszają. Program uwzględnia realistyczne obciążenia wywołane ruchem, efekty środowiskowe oraz elastyczność ciał. Dzięki temu inżynierowie i projektanci mogą być pewni, że po wykonaniu ich produkty będą w eksploatacji działać niezawodnie, spełniać wymagania wytrzymałościowe i nie ulegną uszkodzeniu ze zmęczenia. MotionSolve napędza wielodyscyplinarne zespoły rozwoju produktu poprzez umożliwienie połączonej symulacji ruchu i kontroli.

Zobacz więcej
Zaawansowane systemy elektromagnetyczne

Zaawansowane systemy elektromagnetyczne

Silniki elektryczne generują hałas i wibracje o wysokiej częstotliwości. Altair® Flux® oblicza siły magnetyczne, które mają być stosowane jako warunki obciążenia dla obliczeń hałasu, wibracji i uciążliwości działania (NVH) przy użyciu Altair® OptiStruct®. Eksploracja projektu za pomocą Altair® HyperStudy® może pomóc utrzymać wydajność silnika przy jednoczesnej redukcji hałasu. Straty ciepła można również obliczyć przy użyciu Flux i wykorzystać jako warunki początkowe dla Altair CFD™ do obliczenia rozkładu temperatury. Wielodyscyplinarne symulacje anten są również możliwe dzięki Altair® Feko®.

Zobacz więcej
Interakcja płyn-struktura (FSI)

Interakcja płyn-struktura (FSI)

FSI symuluje zachowanie płynów i struktur jednocześnie. Metody FSI w Altair® Radioss® są wykorzystywane w symulacjach napełniania poduszek powietrznych, wodowania samolotu czy uderzeń ptaków. Poprzez sprzężenie kodu Altair CFD wspiera symulację FSI turbin wiatrowych, amortyzatorów, podmorskich rurociągów naftowych, naczyń krwionośnych, skrzydeł samochodów wyścigowych i innych złożonych systemów, jak również problemów związanych z aeroakustyką. Altair CFD w połączeniu z MotionSolve może również rozwiązywać problemy związane z ruchem płynów, takie jak np. zawirowania w zbiornikach.

Zobacz więcej
Symulacja termomechaniczna

Symulacja termomechaniczna

Symulacja termomechaniczna ujmuje odkształcenia i naprężenia w ciałach stałych w oparciu o łączny efekt obciążenia mechanicznego i obciążenia termicznego, w tym rozszerzalności cieplnej. OptiStruct ma możliwość rozwiązania zarówno termicznej jak i mechanicznej fizyki w jednej symulacji. Pozwala to zrozumieć inżynierom, jak części silników samochodowych i lotniczych zachowują się w rzeczywistych warunkach. Inne zastosowania obejmują płytki obwodów drukowanych i ciężkie maszyny terenowe.

Zobacz więcej
Symulacja systemów wielodyscyplinarnych

Symulacja systemów wielodyscyplinarnych

Altair® Activate® szybko modeluje wielodyscyplinarne systemy jako modele 1D. Symulując działanie całego produktu inżynierowie mogą wcześniej zrozumieć ogólne zachowanie i rozpoznać kluczowe interakcje pomiędzy komponentami i podsystemami. Activate umożliwia modelowanie mieszane, oparte na sygnałach oraz fizyczne, w tym predefiniowane biblioteki dla komponentów mechanicznych, elektrycznych i termicznych. Potężne funkcjonalności wbudowane są rozszerzone przez otwarte standardy takie jak Modelica i FMU do łączenia modeli 1D i 3D. Dynamiczna odpowiedź złożonych systemów mechatronicznych może być szybko symulowana, łącząc mechanizm analizy wielu ciał z podsystemami elektrycznymi i elektronicznymi.

Zobacz więcej
Modelowanie elementów dyskretnych

Modelowanie elementów dyskretnych

Altair® EDEM™ jest wiodącym na rynku oprogramowaniem do symulacji materiałów sypkich i ziarnistych. Dzięki sprawdzonej w przemyśle technologii modelowania elementów dyskretnych (DEM), EDEM szybko i dokładnie symuluje i analizuje zachowanie węgla, rud, gleb, włókien, ziaren, tabletek i proszków. EDEM współpracuje ze wszystkimi głównymi technologiami komputerowego wspomagania inżynierii (CAE), takimi jak analiza elementów skończonych (FEA), systemy wielobryłowe (MBS) i obliczeniowa dynamika płynów (CFD).

Zobacz więcej
Wielodyscyplinarna eksploracja projektu

Wielodyscyplinarna eksploracja projektu

HyperStudy to wielodyscyplinarne oprogramowanie do eksploracji, badania i optymalizacji projektu dla inżynierów i projektantów. Korzystając z metod projektowania eksperymentów, metamodelowania i optymalizacji, HyperStudy tworzy inteligentne warianty projektu, zarządza przebiegiem analizy i gromadzi dane. Użytkownicy są prowadzeni przez proces wnioskowania o trendach danych, wykonywania badań kompromisowych oraz optymalizacji wydajności i niezawodności projektu. Bezpośredni interfejs do najbardziej popularnych solverów CAE umożliwia włączenie oceny wielofizycznej.

Zobacz więcej
Przepływy pracy wielofizycznej z powiązaniem z CAD

Przepływy pracy wielofizycznej z powiązaniem z CAD

Altair® SimLab® to zorientowane na proces, wielodyscyplinarne środowisko symulacyjne do dokładnej analizy wydajności złożonych zespołów. Wiele fizyk, w tym strukturalnych, termicznych, elektromagnetycznych i dynamiki płynów może być łatwo zastosowanych przy użyciu wysoce zautomatyzowanych zadań modelowania. Pomaga to radykalnie zmniejszyć czas poświęcony na tworzenie modeli FEA i interpretację wyników. Wysoce wydajne, oparte na funkcjach podejście do modelowania pozwala na tworzenie szablonów w celu umożliwienia automatyzacji analiz CAE z zakresu wielofizyki lokalnie lub w chmurze.

Zobacz więcej
Masowa wirtualna eksploracja

Masowa wirtualna eksploracja

Altair® Unlimited™ łączy oprogramowanie, administrację systemem i infrastrukturę jako usługę w jedną, intuicyjną platformę. Jest to gotowe, nowoczesne rozwiązanie, dostępne zarówno w siedzibie firmy, jak i w chmurze. Altair Unlimited zapewnia nieograniczone korzystanie z oprogramowania Altair solver. Aby utrzymać jego maksymalną wydajność, do każdego systemu dołączone jest oprogramowanie do zarządzania zasobami HPC i przyjazny dla użytkownika portal internetowy.

Zobacz więcej

Rozwiązania Altair Partner Alliance (APA) w dziedzinie fizyki wielorakiej

W miarę jak użytkownicy badają interakcje fizyczne w świecie rzeczywistym za pomocą rozwiązań wielofizycznych firmy Altair, stowarzyszenie APA oferuje dodatkowe technologie wielofizyczne w celu usprawnienia działań związanych z rozwojem produktu.

  • RAMDO to potężne narzędzie dla użytkowników programów symulacyjnych firmy Altair, umożliwiające badanie poprawy niezawodności projektu poprzez formalne włączenie do symulacji zmienności (materiałów, obciążeń, produkcji, warunków operacyjnych i innych).
  • APA posiada również portfolio oprogramowania obsługującego wiele fizyk, które pomaga usprawnić przewidywanie i optymalizację projektów i procesów opartych na fizyce. Wszystkie te programy są dostępne w ramach licencji Altair Units.
Rozwiązania Altair Partner Alliance (APA) w dziedzinie fizyki wielorakiej
Altair Poland

Chcesz ruszyć do przodu?
Jesteś we właściwym miejscu.

Już teraz możesz w łatwy sposób skontaktować się z nami i umówić bezpłatną konsultację dotyczącą Twoich potrzeb.
Umów darmową konsultację

Newsletter

Chcesz wiedzieć więcej o oprogramowaniu Altair i symulacjach CAE?

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych (podanego adresu e-mail) w celu otrzymywania bezpłatnego newslettera zawierającego informacje o nowych artykułach pojawiających się w sekcji blog, case study, usługach, oprogramowaniu, ofertach promocyjnych oferowanych przez Endego sp. z o.o. W każdym momencie możesz wycofać tę zgodę. Pełna informacja o administratorze i zasadach ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych (podanego adresu e-mail) w celu otrzymywania bezpłatnego newslettera zawierającego informacje o nowych artykułach pojawiających się w sekcji blog, case study, usługach, oprogramowaniu, ofertach promocyjnych oferowanych przez Endego sp. z o.o. W każdym momencie możesz wycofać tę zgodę. Pełna informacja o administratorze i zasadach ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.

 

I consent to use my personal data (e-mail address provided) to receive a free newsletter containing information about new articles appearing in the blog section, case studies, services, software, and promotional offers offered by Endego Sp. z o.o.. You can withdraw this consent at any time. Please consult the Privacy Policy for complete information about the administrator and data protection rules.