Menu toggler
Menu toggler

Altair Activate®.

Symulacja systemów wielodyscyplinarnych

Altair Activate to otwarta i elastyczna platforma integracyjna do kompleksowej symulacji systemów. Bazując na hybrydowym środowisku modelowania schematów blokowych dla bloków sygnałowych, obiektowych komponentów fizycznych oraz systemów elektrycznych i elektronicznych, Altair Activate umożliwia analizę wielofizyczną w całym cyklu rozwojowym.

Modelowanie wielopoziomowe

Rozwiązanie zapewnia kompleksowe wsparcie modelowania matematycznego, języków skryptowych i modelowania oraz ułatwia ponowne wykorzystanie i integrację istniejącego kodu w ramach tego samego modelu. Modelowanie wielopoziomowe, wykorzystujące modele o regulowanej złożoności, niezależny od narzędzia standard Functional Mock-up Interface (FMI) lub współsymulacja z Altair® MotionSolve® i Altair® Flux™ ułatwiają analizę dynamiki wielu ciał dla czujników elektromechanicznych i projektowania siłowników.

Altair Activate umożliwia współpracę i tworzy powiązania pomiędzy wielodyscyplinarnymi projektami, które często są odizolowane w silosach.

Modelowanie wielopoziomowe

Dlaczego Altair Activate?

Ocena holistyczna

Ocena holistyczna

Symuluj działanie całego produktu, także jako układu systemów, aby lepiej ocenić ogólne zachowanie, a także interakcje pomiędzy komponentami i podsystemami.

Lepszy i szybszy wgląd

Lepszy i szybszy wgląd

Zyskaj lepsze zrozumienie działania produktu poprzez włączenie wielodyscyplinarnych aspektów do symulacji systemu, w tym sprzężenie modeli 1D i 3D.

Otwarty i elastyczny

Otwarty i elastyczny

Potężne, wbudowane funkcjonalności narzędzia są dodatkowo rozszerzone przez wykorzystanie otwartych standardów, takich jak Modelica i Functional Mockup Unit (FMU). Altair Activate współpracuje także z szerokim pakietem oprogramowania firmy Altair.

Kluczowe cechy

Symulacja systemowa 1D

Symulacja na poziomie systemu umożliwia ocenę wydajności całego produktu, a nie tylko jego części.

Schematy blokowe, projektowanie systemów sterowania

Narzędzie zapewnia naturalne podejście do modelowania i proste opracowanie współczesnych inteligentnych systemów obejmujących czujniki, elementy wykonawcze, sprzężenie zwrotne i wbudowaną logikę.

Połącz modelowanie sygnałowe i fizyczne w tym samym diagramie

Rozwiązanie wykorzystuje możliwości predefiniowanych bibliotek Modelica do modelowania typowych elementów mechanicznych, elektrycznych, hydraulicznych i termicznych.

Znacznie szybciej niż symulacje 3D

Oparcie się na wyższych poziomach abstrakcji modelu umożliwia uzyskanie wcześniejszego, bliskiego etapu projektu koncepcyjnego wglądu w wydajność produktu oraz szybką eksplorację projektu.

Połączenia z innymi narzędziami Altair

Rozwiązanie umożliwia prawdziwie wielodyscyplinarną symulację systemu poprzez współsymulację z MotionSolve® dla kontrolowanej dynamiki wielu ciał, z Flux dla kontrolowanych modeli dynamiki silnika, itp.

Wsparcie dla Functional Mockup Interface (FMI)

Włączenie FMU umożliwia wymianę modeli lub prowadzenie połączeń współsymulacyjnych z narzędziami innych niż Altair firm, które również obsługują standard FMI.

Altair Poland

Chcesz ruszyć do przodu?
Jesteś we właściwym miejscu.

Już teraz możesz w łatwy sposób skontaktować się z nami i umówić bezpłatną konsultację dotyczącą Twoich potrzeb.
Umów darmową konsultację

Newsletter

Chcesz wiedzieć więcej o oprogramowaniu Altair i symulacjach CAE?

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych (podanego adresu e-mail) w celu otrzymywania bezpłatnego newslettera zawierającego informacje o nowych artykułach pojawiających się w sekcji blog, case study, usługach, oprogramowaniu, ofertach promocyjnych oferowanych przez Endego sp. z o.o. W każdym momencie możesz wycofać tę zgodę. Pełna informacja o administratorze i zasadach ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych (podanego adresu e-mail) w celu otrzymywania bezpłatnego newslettera zawierającego informacje o nowych artykułach pojawiających się w sekcji blog, case study, usługach, oprogramowaniu, ofertach promocyjnych oferowanych przez Endego sp. z o.o. W każdym momencie możesz wycofać tę zgodę. Pełna informacja o administratorze i zasadach ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.

 

I consent to use my personal data (e-mail address provided) to receive a free newsletter containing information about new articles appearing in the blog section, case studies, services, software, and promotional offers offered by Endego Sp. z o.o.. You can withdraw this consent at any time. Please consult the Privacy Policy for complete information about the administrator and data protection rules.