Menu toggler
Menu toggler

Maszyny przemysłowe.

Podstawowym celem każdego projektu budowy maszyn, jest osiągnięcie idealnie działającego procesu wytwarzania wysokiej jakości urządzeń. Wykorzystując dokładne, wirtualne prototypy, można zapewnić bezproblemową realizację, już na wcześniejszym etapie rozwoju, co pomaga ocenić i poprawić rentowność produktu.

Rosnąca złożoność maszyn wymaga aktywnego zarządzania ryzykiem technicznym w projektach rozwoju linii produktów i wdrażania u klientów. Można to osiągnąć, poprzez symulację wielofizyczną i rozwój oparty na modelach. Metody te pozwalają uzyskać głębsze zrozumienie zjawisk i przyczyn niepożądanych zachowań. Zintegrowane narzędzia Altair do symulacji produktów i procesów, pozwalają na całościowe spojrzenie na system z różnych perspektyw i pomagają zaplanować doskonale działającą produkcję.

Prototypowanie wirtualne

Dokładne wirtualne prototypowanie, daje głębszy wgląd w struktury, mechanizmy i elementy maszyn przemysłowych, ale także stanowi podstawę podejmowania decyzji, opartych na sztucznej inteligencji.

Gdy symulacja ściśle koreluje z danymi testowymi, rozwój maszyny może być przyspieszony, dzięki: optymalizacji numerycznej, zwiększeniu wydajności operacyjnej, wyeliminowaniu wibracji i poprawie dynamiki maszyny.

Łącząc M-CAD, E-CAD i układy sterowania, symulacja systemowa może sprostać wyzwaniom stawianym przez coraz bardziej złożone generacje maszyn.

Prototypowanie wirtualne

Czy Twoje projekty spoin są zgodne z wytycznymi FKM?

Dowiedz się więcej
Wirtualne testowanie maszyn

Wirtualne testowanie maszyn

Różnorodność narzędzi, metod, semantyki i implementacji, komplikuje wymianę niezbędnych informacji pomiędzy: konstruktorami, inżynierami oprogramowania i działami testowania.

Wyeliminuj drgania i popraw dynamikę

Uwzględniająca szczegółowe zachowanie elementów maszyny symulacja wielofizyczna
Pozwala tworzyć wirtualne prototypy. Stanowią one z kolei podstawę do optymalizacji numerycznej, umożliwiającej ukierunkowane oszczędności masy i redukcję drgań. Dzięki symulacji wielofizycznej, dokładność procesu może być osiągnięta szybciej. Poprawia to produktywność maszyny i linii produkcyjnej. Szczegółowa symulacja wielofizyczna umożliwia ocenę żywotności i zmęczenia w celu zmniejszenia częstotliwości konserwacji z powodu zmęczenia materiału

Wyeliminuj drgania i popraw dynamikę
Optymalizacja procesu dzięki uczeniu maszynowemu i sztucznej inteligencji

Optymalizacja procesu dzięki uczeniu maszynowemu i sztucznej inteligencji

Maszyny mogą być zaprogramowane do samoświadomości i uczenia się optymalizacji. Pozwala to producentom maszyn na zautomatyzowanie korekcji błędów ścieżek z powodu zmian masy przedmiotu, zmiennych tolerancji produkcyjnych lub mechanicznego starzenia się systemu. Samoucząca się, automatyczna korekcja błędu ścieżki poprawia jakość części i procesu, zwiększa wydajność maszyny i zmniejsza zużycie narzędzi. Zautomatyzowana przy użyciu zintegrowanej symulacji elektromechanicznej może być także regulacja parametrów sterowania (m.in. dla wymagań dotyczących prędkości, dokładności i wykończenia powierzchni). W połączeniu z systemem sterowania w całościowej symulacji systemu pozwala to na trafną analizę przyczynowo-skutkową, redukuje czas adaptacji parametrów sterowania i tworzy podstawę do uczenia maszynowego.

Redukcja hałasu maszyn

Redukcja hałasu maszyn

Ukierunkowana symulacja może pomóc zidentyfikować środki zaradcze sprzyjające ograniczeniu w zakładzie produkcyjnym poziomu hałasu. Optymalizacja strukturalna pozwala identyfikować opłacalne alternatywy projektowe, a precyzyjna symulacja wielofizyczna umożliwia optymalizację akustyczną. Dzięki ukierunkowanym oszczędnościom masy i tłumieniu masy, producenci mogą zredukować wibracje i zidentyfikować skuteczne środki redukcji emisji dźwięku.

Zmniejszenie masy komponentów maszyny

Zmniejszenie masy komponentów maszyny

Konsekwentnie lekka konstrukcja całej maszyny pomaga obniżyć koszty produkcji, przetwarzania i konserwacji, a także skrócić czas produkcji i przestoju. Dodatkowo, zastosowanie lekkich komponentów przynosi korzyści w postaci skrócenia czasu załadunku w drodze do klienta, jak również skrócenia czasu konfiguracji na miejscu u klienta. Lekkie projekty stworzone przy wsparciu Altair® Inspire™ i Altair® OptiStruct® uwzględniają różne procesy produkcyjne, w tym konstrukcje spawane, formowanie wtryskowe tworzyw sztucznych, formowanie blach, odlewanie, frezowanie, druk 3D i inne.

Altair Poland

Chcesz ruszyć do przodu?
Jesteś we właściwym miejscu.

Już teraz możesz w łatwy sposób skontaktować się z nami i umówić bezpłatną konsultację dotyczącą Twoich potrzeb.
Umów darmową konsultację

Newsletter

Chcesz wiedzieć więcej o oprogramowaniu Altair i symulacjach CAE?


Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych (podanego adresu e-mail) w celu otrzymywania bezpłatnego newslettera zawierającego informacje o nowych artykułach pojawiających się w sekcji blog, case study, usługach, oprogramowaniu, ofertach promocyjnych oferowanych przez Endego sp. z o.o. W każdym momencie możesz wycofać tę zgodę. Pełna informacja o administratorze i zasadach ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.

 

I consent to use my personal data (e-mail address provided) to receive a free newsletter containing information about new articles appearing in the blog section, case studies, services, software, and promotional offers offered by Endego Sp. z o.o.. You can withdraw this consent at any time. Please consult the Privacy Policy for complete information about the administrator and data protection rules.