Menu toggler
Menu toggler

Altair Embed®.

Środowisko wizualne do tworzenia systemów wbudowanych

Altair Embed to potężne narzędzie do symulacji nieliniowych i tworzenia oprogramowania układowego w oparciu o model.

Dzięki Altair Embed projektujesz, analizujesz i symulujesz za pomocą diagramów blokowych i wykresów stanu. Następnie można automatycznie generować kompaktowe i zoptymalizowane oprogramowanie układowe, które będzie działać na szerokiej gamie mikrokontrolerów.

Oferując głębokie wsparcie dla najpopularniejszych wbudowanych urządzeń peryferyjnych i bibliotek do sterowania silnikami elektrycznymi, cyfrowego projektowania zasilania, komunikacji analogowej/cyfrowej oraz przetwarzania obrazu i wideo, Altair Embed obniża koszty programowania, eliminując potrzebę ręcznego kodowania, co zmniejsza liczbę błędów i prędkość cykl debugowania edycji z łatwą w użyciu funkcją Hardware-in-the-Loop (HIL).

Dlaczego Altair Embed?

Gotowe schematy e-Drive

Gotowe schematy e-Drive

Schematy sterowania silnika zorientowanego na pole (FOC) pozwalają szybko obrócić silnik PMSM, ACI lub synchroniczny silnik reluktancyjny na falowniku.

Wysoce wydajny kod

Wysoce wydajny kod

Automatycznie wygenerowany kod działa szybko i daje wysokiej jakości wyniki bez konieczności ręcznego kodowania w celu przyspieszenia wykonania kodu.

Testuj i weryfikuj systemy wbudowane

Testuj i weryfikuj systemy wbudowane

Symuluj sterownik i instalację, aby łatwo dostroić sterowanie w trybie offline, a następnie użyj zintegrowanego sprzętu w pętli (HIL) do debugowania i dostrojenia sterowania we wbudowanym elemencie docelowym.

Kluczowe cechy

Dostosowane do tworzenia systemów wbudowanych

Generuj wydajny i zwarty kod ANSI C dla systemów dynamicznych obejmujący skalowane operacje stałoprzecinkowe. Dostosuj parametry i monitoruj dane w czasie rzeczywistym.

Diagramy blokowe i diagramy stanów

Symuluj systemy dynamiczne, w tym zachowania w czasie ciągłym lub dyskretnym, a także zachowania oparte na zdarzeniach.

Diagram do kodu

Nie jest wymagane ręczne kodowanie. Automatycznie konwertuj schematy blokowe i diagramy stanów na gotowy kod sprzętowy jednostki mikrokontrolera (MCU).

Wsparcie dla popularnego docelowego sprzętu MCU

Obejmuje obsługę szerokiej gamy mikrokontrolerów i procesorów odpowiednich do większości zastosowań przemysłowych i akademickich.

Interaktywne testy HIL

Uruchom model instalacji w Altair Embed na komputerze hosta, podczas gdy algorytm sterujący działa w czasie rzeczywistym na docelowym MCU, komunikując się za pośrednictwem HOTLink.

Dodatki do cyfrowego zasilania i komunikacji

Symuluj i generuj kod dla zasilaczy i cyfrowych komponentów zasilania i elementów sterujących. Modeluj kompleksowe analogowe, cyfrowe i mieszane systemy komunikacyjne.

Kluczowe możliwości

Szybkie przejście od diagramu do kodu

Łączenie ze sprzętem kontrolera (Arduino itp.)

Konstruowanie diagramu stanu

Altair Poland

Chcesz ruszyć do przodu?
Jesteś we właściwym miejscu.

Już teraz możesz w łatwy sposób skontaktować się z nami i umówić bezpłatną konsultację dotyczącą Twoich potrzeb.
Umów darmową konsultację

Newsletter

Chcesz wiedzieć więcej o oprogramowaniu Altair i symulacjach CAE?

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych (podanego adresu e-mail) w celu otrzymywania bezpłatnego newslettera zawierającego informacje o nowych artykułach pojawiających się w sekcji blog, case study, usługach, oprogramowaniu, ofertach promocyjnych oferowanych przez Endego sp. z o.o. W każdym momencie możesz wycofać tę zgodę. Pełna informacja o administratorze i zasadach ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych (podanego adresu e-mail) w celu otrzymywania bezpłatnego newslettera zawierającego informacje o nowych artykułach pojawiających się w sekcji blog, case study, usługach, oprogramowaniu, ofertach promocyjnych oferowanych przez Endego sp. z o.o. W każdym momencie możesz wycofać tę zgodę. Pełna informacja o administratorze i zasadach ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.

 

I consent to use my personal data (e-mail address provided) to receive a free newsletter containing information about new articles appearing in the blog section, case studies, services, software, and promotional offers offered by Endego Sp. z o.o.. You can withdraw this consent at any time. Please consult the Privacy Policy for complete information about the administrator and data protection rules.