Menu toggler
Menu toggler

Inżynieria strukturalna i projektowanie (AEC).

Wszechstronność i integracja danych zwiększają wydajność dla konstrukcji budowlanych i niebudowlanych. Rozwiązania Altair do analizy strukturalnej i projektowania w architekturze, inżynierii i budownictwie (AEC) symulują reakcje na wiatr, śnieg, wodę, ruchy sejsmiczne, wybuchy, obciążenia martwe, żywe i ruchome oraz inne dynamiczne, nieliniowe obciążenia. Zapewniają jednocześnie odporność projektu i zgodność z przepisami regionalnymi. Rozbudowane łącza transferu pozwalają zarządzać kolejnymi cyklami importu i eksportu danych pomiędzy rozwiązaniami analitycznymi i projektowymi, systemami modelowania informacji o budynku (BIM) i/lub platformami CAD. Projektuj i optymalizuj beton, stal i drewno zgodnie z regionalnymi przepisami, generując gotowe do raportu wyniki dla wszystkich elementów konstrukcyjnych w modelu.

Przeglądaj produkty
Altair® S-FRAME®

Altair® S-FRAME®

Oprogramowanie Altair® S-FRAME® umożliwia użytkownikom symulację odpowiedzi na siły wewnętrzne i zewnętrzne podczas i po zakończeniu budowy. Niezależnie od złożoności geometrycznej, rodzaju materiału, warunków obciążenia lub efektów nieliniowych, S-FRAME analizuje zachowanie konstrukcji i generuje siły reakcji, dzięki czemu inżynierowie mogą optymalizować modele, jednocześnie sprawdzając zgodność z regionalnymi kodami projektowymi dla konstrukcji stalowych, betonowych i/lub wielomateriałowych.

Zobacz więcej
Altair® S-CONCRETE™

Altair® S-CONCRETE™

S-CONCRETE pozwala szybko i dokładnie projektować żelbetowe słupy, belki, sekcje ścian i belki ciągłe – zgodnie z regionalnymi wymaganiami kodeksu projektowego. Użytkownicy mogą zaoszczędzić czas poprzez automatyczne sprawdzanie tysięcy projektów betonowych jednocześnie, a także mogą tworzyć przejrzyste i kompleksowe raporty projektowe, które zawierają listę referencji klauzul i wyników pośrednich, wskazując obszary, które wymagają większej uwagi. S-CONCRETE łączy zasady projektowania betonu i najnowocześniejsze techniki analizy, dzięki czemu jest potężny, wszechstronny i łatwy w użyciu.

Zobacz więcej
Altair® S-STEEL™

Altair® S-STEEL™

W pełni zintegrowane rozwiązanie do projektowania stali, S-STEEL zapewnia przejrzyste, kompleksowe wyniki dla każdego projektu projektowania stali. Dzięki niemu użytkownicy mogą sprawdzać kod i automatycznie projektować pod kątem wytrzymałości, użytkowalności i zgodności z regionalnymi kodami projektowymi. S-STEEL obsługuje projektowanie belek zespolonych, konstrukcję etapową oraz liczne kryteria i ograniczenia optymalizacji. Użytkownicy oszczędzają czas dzięki łatwemu generowaniu i eksportowaniu wyników obliczeń do niestandardowych raportów inżynierskich, które zawierają odniesienia do klauzul, zastosowane równania, identyfikację przechodzących lub nieprzechodzących elementów stalowych.

Zobacz więcej

Chcesz zobaczyć, co rozwiązania Altair dla AEC mogą zrobić dla Ciebie?

Skontaktuj się z nami
Altair® S-TIMBER™

Altair® S-TIMBER™

S-TIMBER to dedykowane środowisko projektowe do analizy drewna masowego i hybrydowego. Użytkownicy mogą zgodnie z przepisami projektować elementy z tarcicy, drewna klejonego i CLT. Program pozwala także optymalizować je po przeanalizowaniu konstrukcji z drewna lub drewna hybrydowego. Program S-TIMBER umożliwia zaawansowaną analizę 3D, automatyczne generowanie siatki, automatyczne obliczanie przekroju i właściwości materiału oraz daje szerokie możliwości dostosowywania projektu. Jest w efekcie idealny dla nieregularnej geometrii i złożonych konstrukcji.

Zobacz więcej
Altair® S-FOUNDATION™

Altair® S-FOUNDATION™

Dzięki S-FOUNDATION, użytkownicy mogą analizować, projektować i uszczegóławiać fundamenty w elastycznym, zautomatyzowanym rozwiązaniu do zarządzania fundamentami. Dzięki wszechstronnym możliwościom modelowania, użytkownicy mogą projektować nieregularne lub schodkowe maty oraz głębokie lub płytkie fundamenty. S-FOUNDATION pomaga zaoszczędzić czasu dzięki automatyzacji powtarzalnych procesów i dostosowaniu możliwości do wymagań projektu. Pozwala także na płynne przeniesienie modelu konstrukcji nośnej i wyników analizy z programów S-FRAME i S-TIMBER w celu wykonania projektu podbudowy.

Zobacz więcej
Altair® S-CALC™

Altair® S-CALC™

Dzięki S-CALC użytkownicy mogą zwiększyć swoją wydajność i dokładność projektowania poprzez szybkie generowanie ponad szesnastu różnych właściwości przekroju dla niestandardowych geometrii i konfiguracji wielomateriałowych. Dzięki intuicyjnemu, interaktywnemu środowisku pracy użytkownicy mogą łatwo definiować modele w edytorze graficznym lub importować dane geometrii, materiałów i właściwości przekroju z plików DXF i BIM. Mogą również wybrać różne metody obliczeniowe, w tym wartości z bazy danych, rozwiązania zamknięte, metody FEA i inne. Program pozwala także eksportować właściwości za pomocą łączy integracyjnych S-FRAME, S-FOUNDATION i S-TIMBER.

Zobacz więcej
Altair Poland

Chcesz ruszyć do przodu?
Jesteś we właściwym miejscu.

Już teraz możesz w łatwy sposób skontaktować się z nami i umówić bezpłatną konsultację dotyczącą Twoich potrzeb.
Umów darmową konsultację

Newsletter

Chcesz wiedzieć więcej o oprogramowaniu Altair i symulacjach CAE?

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych (podanego adresu e-mail) w celu otrzymywania bezpłatnego newslettera zawierającego informacje o nowych artykułach pojawiających się w sekcji blog, case study, usługach, oprogramowaniu, ofertach promocyjnych oferowanych przez Endego sp. z o.o. W każdym momencie możesz wycofać tę zgodę. Pełna informacja o administratorze i zasadach ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych (podanego adresu e-mail) w celu otrzymywania bezpłatnego newslettera zawierającego informacje o nowych artykułach pojawiających się w sekcji blog, case study, usługach, oprogramowaniu, ofertach promocyjnych oferowanych przez Endego sp. z o.o. W każdym momencie możesz wycofać tę zgodę. Pełna informacja o administratorze i zasadach ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.

 

I consent to use my personal data (e-mail address provided) to receive a free newsletter containing information about new articles appearing in the blog section, case studies, services, software, and promotional offers offered by Endego Sp. z o.o.. You can withdraw this consent at any time. Please consult the Privacy Policy for complete information about the administrator and data protection rules.