Menu toggler
Menu toggler

Architektura, inżynieria i budownictwo (AEC).

Branża budowlana przechodzi okres transformacji aby sprostać światowemu zapotrzebowaniu na bardziej zrównoważone, bardziej wyrafinowane konstrukcje – czy to super wysokie budynki, projekty ochronne, konstrukcje przemysłowe, fabryki, magazyny, infrastrukturę transportową, wieże komunikacyjne czy systemy fasad o dowolnym kształcie.

Nacisk kładziony jest na przyspieszenie procesów projektowania i zwiększenie ich dokładności poprzez zastosowanie narzędzi symulacyjnych do analizy strukturalnej, a także na wykorzystanie big data, uczenia maszynowego (ML) i sztucznej inteligencji (AI).

Projektując i budując najbardziej innowacyjne konstrukcje na świecie, zespoły mogą sprostać tym i wielu innym wyzwaniom dzięki światowej klasy rozwiązaniom projektowym firmy Altair. Dzięki modelowaniu i przewidywaniu złożonych zachowań konstrukcyjnych, oddziaływań wywołanych wiatrem, reakcji sejsmicznych i innych czynników wydajności, rozwiązania firmy Altair optymalizują wydajność konstrukcji, ograniczają ryzyko projektowe i zapewniają przestrzeganie norm, bezpieczeństwa, terminów i kosztów.

Analiza metodą elementów skończonych z CAD bez siatkowania

Analiza metodą elementów skończonych z CAD bez siatkowania

Aby pomóc w terminowym dostarczaniu przełomowych produktów, Altair oferuje unikalne, sprawdzone i przełomowe rozwiązania technologiczne pozwalające w ciągu kilku minut analizować przygotowane projekty CAD – bez konieczności uproszczeń geometrii i tworzenia siatki. Dzięki temu można błyskawicznie zbadać wiele opcji projektowych – nawet dla najbardziej złożonych części i największych zespołów.

Zintegrowana inżynieria strukturalna

Zintegrowana inżynieria strukturalna

Rozwiązania Altair w zakresie inżynierii strukturalnej zapewniają wydajność przepływu pracy i integralność danych dzięki kompleksowym łączom transferu danych. Zarządzają one danymi w cyklach importu/eksportu z/do platform modelowania informacji o budynku (BIM) i CAD. Ponadto, usprawniony przepływ pracy pozwala wykonywać zaawansowane analizy strukturalne i oceny wydajności kodowej dla różnych materiałów budowlanych i lokalnych kodów projektowych.

Moc cyfrowego wiatru

Moc cyfrowego wiatru

Podczas konstruowania największych budynków na świecie, konieczne jest uwzględnienie wpływu naporu wiatru na konstrukcję oraz na komfort pieszych. Wirtualne testy w tunelu aerodynamicznym są dojrzałą technologią, która pozwala dokładnie modelować ciśnienie wiatru. Narzędzie szybko dostarcza wyniki i pozwala projektantom badać i rozwijać koncepcje w oparciu o wiedzę z zakresu obliczeniowej dynamiki płynów (CFD).

Praktykuj projektowanie o wysokiej wydajności

Firma Altair opracowała multidyscyplinarny proces optymalizacji, który ogranicza ryzyko, pomagając klientom szybciej zrozumieć wydajność konstrukcji, przyspieszając cykl projektowania, zmniejszając koszty i umożliwiając wirtualną walidację projektów. Wysokowydajne projektowanie to holistyczne podejście do tworzenia bezpiecznych, wykonalnych i wytrzymałych konstrukcji.

Powtarzalny, konfigurowalny przepływ pracy Altair łączy obliczenia obciążenia wiatrem z najbardziej zaawansowanymi technikami optymalizacji. Zmniejsz koszt i czas realizacji złożonych konstrukcji stalowych dzięki automatycznym procesom roboczym. Integrują one wszystkie główne solvery strukturalne AEC poprzez bezpośrednie połączenie lub neutralne formaty plików. Dają możliwość optymalizacji rozmiaru dla sekcji stalowych w modelach 1D oraz optymalizacji topologicznej dla modeli 3D. Pomagają tym samym zidentyfikować optymalną ścieżkę obciążeń.

Praktykuj projektowanie o wysokiej wydajności
Szybkie rozwiązania bez siatki jako alternatywa dla inżynierów

Szybkie rozwiązania bez siatki jako alternatywa dla inżynierów

Cykle projektowe AEC mają dwa kluczowe wymagania – wydajność produktu i terminowość dostaw. Z powodu ogromnej presji projektowej, często brakuje czasu na zbadanie alternatywnych rozwiązań lub nowych sposobów projektowania. Altair SimSolid™ jest technologicznym przełomem, który pozwala inżynierom budownictwa analizować w pełni przygotowane modele CAD w ciągu kilku minut, eliminując konieczność upraszczania geometrii i siatkowania. Pozwala to inżynierom przewidzieć alternatywne rozwiązania w dużych modelach strukturalnych i rozwijać projekty w ramach istniejących harmonogramów projektu. Dzięki SimSolid, zespoły projektowe mogą wykonywać wiele iteracji nawet najbardziej złożonych części i badać wiele alternatyw dużych zespołów z ogromną prędkością.

Chcesz przyspieszyć swoją certyfikację wirtualnego spawania?

Dowiedz się jak

Zintegrowana inżynieria strukturalna dla codziennego procesu pracy

Rozwiązania Altair w zakresie inżynierii strukturalnej zapewniają usprawnienie przepływu pracy wśród członków zespołu AEC poprzez wydajne przesyłanie danych podczas kolejnych cykli importu/eksportu z/do platform BIM, CAD i innych, zapewniając integralność danych przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności.

Zintegrowane rozwiązania pozwalają na wykonywanie zaawansowanych analiz strukturalnych i sprawdzanie zgodności z kodami dla różnych materiałów budowlanych i regionalnych kodów projektowych, skracając czas potrzebny do ukończenia projektów. Rozwiązania firmy Altair w zakresie analizy i projektowania AEC dla codziennych procesów roboczych obejmują takie rozwiązania jak:

Analiza strukturalna : ocena wpływu ciężaru własnego, wiatru, obciążeń statycznych, ruchomych, wyboczeń, wibracji, obciążeń sejsmicznych i innych obciążeń na konstrukcję w czasie dzięki zaawansowanym funkcjom analizy strukturalnej.

Zgodność z przepisami: Kompleksowe rozwiązania projektowe, zapewniające zgodność z przepisami i odwołanie do lokalnych wytycznych projektowych dla: stali, betonu, drewna masowego i fundamentów budynków – w tym pali.

Projekt z betonu: Możliwość projektowania i uszczegóławiania żelbetu oraz automatycznego sprawdzania tysięcy projektów betonowych elementów konstrukcyjnych jednocześnie. Narzędzie pozwala tworzyć szczegółowe raporty projektowe zawierające odniesienia do klauzul i pośrednie wyniki dla regionalnych przepisów projektowych.

Złożone konstrukcje drewniane: Rozwiązanie daje możliwość: efektywnego modelowania i analizowania złożonych konstrukcji z drewna masowego i hybrydowego, projektowania elementów drewnianych (drewno klejone, CLT, tarcica) oraz generowania raportów projektowych zgodnych z przepisami. Zawiera narzędzia do projektowania drewna wykorzystujące modelowanie elementów fizycznych i automatyczne siatkowanie w celu skrócenia czasu projektu przy jednoczesnym zwiększeniu dokładności.

Zintegrowana inżynieria strukturalna dla codziennego procesu pracy
Wgląd w aerodynamikę - od projektu do walidacji

Wgląd w aerodynamikę - od projektu do walidacji

CFD stało się potężnym narzędziem stosowanym w całym procesie projektowania AEC. Symulacja aerodynamiczna na etapie koncepcji pomaga kształtować projekty z zachowaniem wizji klienta oraz docelowych parametrów.

Wykorzystując cyfrowe testy w tunelu aerodynamicznym, możliwe jest obecnie zbadanie wielu alternatywnych rozwiązań projektowych. Pozwala to na bieżąco określać wykonalność projektu i aktualizować kształty. W celu szczegółowej walidacji na ostatnich etapach rozwoju, Altair CFD™ zapewnia szczegółowe zrozumienie zjawiska aerodynamicznego, zmniejszając ryzyko oraz zapewniając bezpieczeństwo i stabilność konstrukcji.

Portfolio technologii Altair obejmuje wiodące narzędzia CFD, które wykorzystują zarówno oparte na CPU metody Naivera-Stokesa, jak i bazujące na GPU metody Lattice Boltzmanna. Klienci mogą wybrać metodę, która sprosta wyzwaniom i wymaganiom ich projektu.

Inżynieria i produkcja fasad

Projektowanie nowoczesnych systemów elewacyjnych wymaga podejścia multidyscyplinarnego, które wspiera wszystkie kluczowe aspekty inżynierii elewacyjnej – inżynierię strukturalną, analizę termiczną, produkcję i projektowanie ochronne.

Inżynieria strukturalna: Technologia Altair usprawnia ocenę integralności strukturalnej, nawet w przypadku złożonych części i dużych zespołów. Rozwiązanie pozwala prowadzić obliczenia dla projektów z setkami części i śrub; z naprężeniami wstępnymi; liniami spawów; stykami i tarciem. Narzędzie zawiera intuicyjne narzędzia do analizy liniowej i nieliniowej.

Analiza termiczna: Użytkownicy mogą łatwo obliczyć zużycie energii i efekty termiczne, wykorzystując pakiet narzędzi CFD firmy Altair

Symulacja wybuchu: Symulacja konstrukcji ochronnych pozwala inżynierom budownictwa przewidzieć wpływ wybuchów i eksplozji na krytyczne systemy strukturalne.

Produkcja fasad: Oprogramowanie Altair do oceny wykonalności produkcji symuluje profile wytłaczania części i zapewnia kompleksowe rozwiązania dla rozwoju elewacji.

Inżynieria i produkcja fasad
Altair Poland

Chcesz ruszyć do przodu?
Jesteś we właściwym miejscu.

Już teraz możesz w łatwy sposób skontaktować się z nami i umówić bezpłatną konsultację dotyczącą Twoich potrzeb.
Umów darmową konsultację

Newsletter

Chcesz wiedzieć więcej o oprogramowaniu Altair i symulacjach CAE?

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych (podanego adresu e-mail) w celu otrzymywania bezpłatnego newslettera zawierającego informacje o nowych artykułach pojawiających się w sekcji blog, case study, usługach, oprogramowaniu, ofertach promocyjnych oferowanych przez Endego sp. z o.o. W każdym momencie możesz wycofać tę zgodę. Pełna informacja o administratorze i zasadach ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych (podanego adresu e-mail) w celu otrzymywania bezpłatnego newslettera zawierającego informacje o nowych artykułach pojawiających się w sekcji blog, case study, usługach, oprogramowaniu, ofertach promocyjnych oferowanych przez Endego sp. z o.o. W każdym momencie możesz wycofać tę zgodę. Pełna informacja o administratorze i zasadach ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.

 

I consent to use my personal data (e-mail address provided) to receive a free newsletter containing information about new articles appearing in the blog section, case studies, services, software, and promotional offers offered by Endego Sp. z o.o.. You can withdraw this consent at any time. Please consult the Privacy Policy for complete information about the administrator and data protection rules.