Menu toggler
Menu toggler

Altair® Inspire™.

Przyspieszenie projektowania opartego na symulacji

Zastosowany na wczesnym etapie cyklu życia produktu, dzięki współpracy Inspire przyspiesza tworzenie, optymalizację i badanie innowacyjnych, strukturalnie wydajnych części i zespołów.

Dlaczego Inspire?

Obsługę Inspire w zakresie tworzenia i modyfikacji geometrii można opanować w ciągu zaledwie kilku godzin, co daje szybki dostęp do niezawodnej mocy solvera Altair:

  • Potwierdzona w niezależnych badaniach NAFEMS szybkość i dokładność analizy strukturalnej z Altair® SimSolid® zapewnia możliwość analizy dużych zespołów i złożonych części.
  • Przy użyciu niezawodnej analizy systemów wielobryłowych Altair® MotionSolve®, Inspire pozwala na dynamiczną symulację ruchu, w tym ekstrakcję obciążeń.
  • Narzędzie daje możliwość przemysłowej optymalizacji topologicznej z zastosowaniem Altair® OptiStruct®. Pozwala na generatywne projektowanie praktycznej, wykonalnej i możliwej do wyprodukowania geometrii.
  • Inspire umożliwia zarówno analitykom symulacji, jak i projektantom szybsze, łatwiejsze, a przede wszystkim wcześniejsze wykonywanie badań typu what-if, zachęcając do współpracy i skracając czas wprowadzenia produktu na rynek.
Dlaczego Inspire?

Kluczowe cechy

Tworzenie i upraszczanie geometrii

Wykorzystaj szybkość i dokładność SimSolid do oceny wielu wariantów. Twórz, modyfikuj i usuwaj cechy modeli bryłowych za pomocą narzędzi modelowania Inspire.

Ruch dynamiczny

Łatwo generuj ruch dynamiczny złożonych mechanizmów, automatycznie identyfikując styki, połączenia, sprężyny i tłumiki.

Optymalizacja topologii

Inspire oferuje szereg opcji topologii, w tym: cele optymalizacji, ograniczenia naprężeń i przemieszczeń, warunki obciążenia przyspieszeniem, grawitacją i temperaturą.

Projektowanie dla produkcji przyrostowej

Projektuj dla wytwarzania przyrostowego z kontrolą kształtu wysięgu, aby pomóc zredukować wysięgi w celu stworzenia bardziej samonośnych konstrukcji.

Analiza strukturalna

Prowadź liniową analizę statyczną i analizy trybów normalnych na modelu oraz wizualizację przemieszczenia, współczynnika bezpieczeństwa, procentu plastyczności, rozciągania i ściskania, naprężeń von Misesa i głównych naprężeń.

Konfiguracja zespołu

Twórz wiele konfiguracji zespołów, które następnie mogą być wykorzystane do oceny różnych scenariuszy projektowych i wynikających z nich koncepcji.

Altair Poland

Chcesz ruszyć do przodu?
Jesteś we właściwym miejscu.

Już teraz możesz w łatwy sposób skontaktować się z nami i umówić bezpłatną konsultację dotyczącą Twoich potrzeb.
Umów darmową konsultację

Newsletter

Chcesz wiedzieć więcej o oprogramowaniu Altair i symulacjach CAE?

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych (podanego adresu e-mail) w celu otrzymywania bezpłatnego newslettera zawierającego informacje o nowych artykułach pojawiających się w sekcji blog, case study, usługach, oprogramowaniu, ofertach promocyjnych oferowanych przez Endego sp. z o.o. W każdym momencie możesz wycofać tę zgodę. Pełna informacja o administratorze i zasadach ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych (podanego adresu e-mail) w celu otrzymywania bezpłatnego newslettera zawierającego informacje o nowych artykułach pojawiających się w sekcji blog, case study, usługach, oprogramowaniu, ofertach promocyjnych oferowanych przez Endego sp. z o.o. W każdym momencie możesz wycofać tę zgodę. Pełna informacja o administratorze i zasadach ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.

 

I consent to use my personal data (e-mail address provided) to receive a free newsletter containing information about new articles appearing in the blog section, case studies, services, software, and promotional offers offered by Endego Sp. z o.o.. You can withdraw this consent at any time. Please consult the Privacy Policy for complete information about the administrator and data protection rules.