Menu toggler
Menu toggler

Lotnictwo.

Lotnictwo to domena odkrywców. Odegraliśmy kluczową rolę w tworzeniu centrów optymalizacji dla największych producentów OEM z branży lotniczej i kosmicznej. Nasze technologie symulacyjne pozwalają tworzyć złożone, wysokiej jakości modele elementów skończonych do predykcyjnego, wirtualnego testowania płatowców, silników i wnętrz samolotów. Dokładnie symulujemy uszkodzenia spowodowane uderzeniem i korelujemy je ze zdarzeniami powodującymi podatność na uszkodzenia. Nowe metody łączą się obecnie ze starymi. Powstają w efekcie zupełnie nowe procesy pozwalające widzieć dalej niż kiedykolwiek w wcześniej.

Pre-processing

Pre-processing

Przez lata dominującym preprocesorem i narzędziem do analizy strukturalnej samolotów były technologie o korzeniach sięgających programu Apollo. W ciągu ostatniej dekady zaszła zmiana spowodowana upowszechnieniem optymalizacji topologicznej. Nowoczesne, specyficzne dla danego rozwiązania procesy pracy ułatwiają użytkownikom przetwarzanie wstępne i zwiększają wydajność procesu certyfikacji poprzez analizę.

Zwiększenie sprawności inżynierskiej

Zwiększenie sprawności inżynierskiej

Organizacje z branży lotniczej i kosmicznej starają się zwiększać możliwości inżynierów projektowych. Jednym z służących temu narzędzi są symulacje pozwalające skutecznie projektować, analizować i certyfikować części i skracać w efekcie czas konieczny na opracowanie projektu. Stymuluje to rozwój nowego rodzaju narzędzi, stanowiących środowisko do analizy, optymalizacji, kontroli produkcji oraz edycji geometrii. Wspierają one szybkie iteracje projektu i podejmowanie decyzji.

Usprawnienie procesu podejmowania decyzji koncepcyjnych

Usprawnienie procesu podejmowania decyzji koncepcyjnych

Coraz szersze zastosowanie analityki danych wpłynie na sposób podejmowania wczesnych decyzji programowych. Zastosowanie redukcji wymiarowości i innych metod statystycznych do dużej liczby zmiennych projektowych pomoże zidentyfikować podzbiór krytycznych kryteriów wydajności. Istotne miary można następnie uwzględnić podczas wczesnych badań, wykorzystując zaawansowane symulacje fizyczne w celu zidentyfikowania najbardziej obiecujących koncepcji projektowych.

Optymalizuj łańcuch dostaw, zapobiegaj awariom sprzętu i usprawniaj produkcję.

Dowiedz się więcej

Przejście do certyfikacji poprzez analizę

Nowoczesne narzędzia: Producenci i dostawcy samolotów dążą do przyspieszenia procesu certyfikacji samolotów, który opiera się głównie na testach fizycznych. Dążenia do uzyskania certyfikacji przez analizę były ograniczane przez starsze narzędzia i procesy analityczne. Intuicyjne interfejsy i zintegrowane przepływy pracy Altair® HyperWorks® zwiększają wydajność procesów certyfikacji przez analizę w całej branży. Altair® OptiStruct® zawiera ulepszoną, zastrzeżoną i powszechnie stosowaną wersję NASTRAN. OptiStruct dostarcza rozwiązania dla analiz liniowych, nieliniowych, wibracji, akustyki, zmęczenia, wymiany ciepła oraz analiz wielofizycznych.

Automatyzacja raportów analizy: Tworzenie szczegółowych raportów naprężeń może być czasochłonną i powtarzalną czynnością, zajmującą cenny czas inżynierski, który lepiej przeznaczyć na interpretację i zrozumienie wyników symulacji. Automatyzacja procesu może zmniejszyć czas generowania i aktualizacji raportów nawet o 80 procent. Zautomatyzowany przepływ raportów HyperWorks zapewnia, że wszystkie raporty są tworzone w standardowej strukturze i formacie opisu modelu, weryfikacji modelu i prezentacji wyników.

Optymalizacja i projekty o minimalnej wadze: OptiStruct to oryginalne narzędzie do projektowania strukturalnego bazujące na optymalizacji topologicznej. Chcąc skrócić czas rozwoju produktu, organizacje powinny używać symulacji i optymalizacji nie tylko do walidacji, ale również rozwoju projektów. Umożliwiamy inżynierom stosowanie symulacji i optymalizacji w początkowych fazach cyklu projektowania za pomocą narzędzi takich jak Altair® Inspire™ i Altair® SimSolid®. Narzędzia te wspierają analizę, optymalizację, kontrolę produkcji i funkcje edycji geometrii wymagane do szybkich iteracji projektu i wczesnego podejmowania decyzji.

Przejście do certyfikacji poprzez analizę
Zaawansowana symulacja i analiza

Zaawansowana symulacja i analiza

Projektowanie kompozytów: OptiStruct jest szeroko stosowany do projektowania i optymalizacji kompozytów. Pozwala opracować optymalne kształty i liczbę warstw oraz wskazać optymalną kolejność układania przy jednoczesnym przestrzeganiu ograniczeń produkcyjnych. Altair® Multiscale Designer® zapewnia dokładną i wydajną symulację materiałów i części wytwarzanych z włókien ciągłych i ciętych, rdzeni o strukturze plastra miodu, struktur kratowych i innych.

Symulacja mechanizmów: Altair® MotionSolve® zapewnia zintegrowane rozwiązanie wieloobiektowe do analizy i poprawy wydajności systemu mechanicznego. MotionSolve® symuluje dynamiczne systemy, w tym obsługę samolotu naziemnego (kołowanie, start, lądowanie, hamowanie i odrzucony start), chowanie podwozia i ocenę sił w podwoziu, mechanizm klap, kontrolę i dynamikę lotu, mechanizmy otwierania drzwi, projektowanie helikopterów i sterowanie satelitami.

Rozwój napędu: OptiStruct wspiera badanie dynamiki wirnika na podstawie złożonej analizy wartości własnych. Umożliwia ponadto kompleksowe obliczenia fizyczne dla analizy nieliniowej i trwałości, w tym rozwiązania dla transferu ciepła, modelowania śrub i uszczelek i materiałów hiperelastycznych. Altair zapewnia również symulację wspierającą decyzje projektowe napędu elektrycznego w zakresie wydajności termicznej, mechanicznej i elektromagnetycznej.

Zrozumienie interakcji systemowych

Symulacja wielofizyczna: Altair dostarcza oprogramowanie obsługujące wielofizyczne obliczenia współzależnych modeli fizycznych.
Umożliwia dzięki temu kompletny opis mechanicznych, elektromagnetycznych i aerodynamicznych parametrów systemu. Przykładowo, za pomocą solvera CFD (Computational Fluid Dynamics) Altair® AcuSolve® pozwala symulować pole ciśnienia powietrza oddziałujące podczas lotu na kopułę radaru. Ciśnienie może być następnie odwzorowane na modelu OptiStruct, aby dokładnie przewidzieć odpowiedź strukturalną kopuły na obciążenia aerodynamiczne.

Projektowanie i rozmieszczenie anten: Na samolotach instaluje się coraz więcej urządzeń radiowych. Zazwyczaj samolot jest wyposażony w dziesiątki systemów – takich jak radary pogodowe, systemy komunikacyjne i nawigacyjne, sprzęt do nadzoru i kontroli ruchu lotniczego. Wymagają one wielu różnych typów anten pracujących w różnych pasmach częstotliwości. Na ich wydajność ma wpływ m.in. konstrukcja, na której są zamontowane. Altair® Feko® umożliwia optymalizację projektu i umiejscowienia anteny w celu integracji systemu.

Kompatybilność elektromagnetyczna: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) zapewnia bezpieczne działanie samolotu poprzez weryfikację zgodności z normami odporności i emisji EMC. Ważne jest przykładowo zapewnienie wydajności systemu radiowego i wrażliwości na sygnały radiowe o dużej mocy z systemów zewnętrznych. Feko pozwala symulować istotne w tym kontekście kryteria EMC, takie jak na przykład sprzężenie anteny. Symulacja umożliwia podejmowanie decyzji łagodzących efekty HIRF i zapobiegających indukcji pól elektromagnetycznych wokół urządzeń i przewodów z prądami wysokiej częstotliwości, pozwalając uniknąć tym samym pogorszenia wydajności urządzeń.

Zrozumienie interakcji systemowych
Obliczenia o wysokiej wydajności dla przemysłu lotniczego i aeronautyki

Obliczenia o wysokiej wydajności dla przemysłu lotniczego i aeronautyki

Organizacje takie jak NASA, Boeing i Lockheed Martin od dawna polegają na rozwiązaniach Altair do wysokowydajnych obliczeń (HPC) w zakresie solidnego, wydajnego zarządzania obciążeniami i nie tylko. Narzędzia Altair zostały stworzone z myślą o szerokim spektrum obciążeń HPC i chmury obliczeniowej oraz wydajnych, wysokowydajnych obliczeniach dla aplikacji EDA – i są godne zaufania w zakresie zarządzania, optymalizacji i pomiarów obciążeń krytycznych dla lotnictwa i kosmonautyki. W sytuacji, gdy życie zależy od jakości i precyzji w całym procesie projektowania, rozwoju i produkcji, HPC wspiera niektóre z najważniejszych projektów na naszej planecie (i poza nią) i utrzymuje ich maksymalną wydajność.

Altair Poland

Chcesz ruszyć do przodu?
Jesteś we właściwym miejscu.

Już teraz możesz w łatwy sposób skontaktować się z nami i umówić bezpłatną konsultację dotyczącą Twoich potrzeb.
Umów darmową konsultację

Newsletter

Chcesz wiedzieć więcej o oprogramowaniu Altair i symulacjach CAE?

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych (podanego adresu e-mail) w celu otrzymywania bezpłatnego newslettera zawierającego informacje o nowych artykułach pojawiających się w sekcji blog, case study, usługach, oprogramowaniu, ofertach promocyjnych oferowanych przez Endego sp. z o.o. W każdym momencie możesz wycofać tę zgodę. Pełna informacja o administratorze i zasadach ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych (podanego adresu e-mail) w celu otrzymywania bezpłatnego newslettera zawierającego informacje o nowych artykułach pojawiających się w sekcji blog, case study, usługach, oprogramowaniu, ofertach promocyjnych oferowanych przez Endego sp. z o.o. W każdym momencie możesz wycofać tę zgodę. Pełna informacja o administratorze i zasadach ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.

 

I consent to use my personal data (e-mail address provided) to receive a free newsletter containing information about new articles appearing in the blog section, case studies, services, software, and promotional offers offered by Endego Sp. z o.o.. You can withdraw this consent at any time. Please consult the Privacy Policy for complete information about the administrator and data protection rules.