Menu toggler
Menu toggler

Procesy Produkcyjne.

Każdy przemysł, w którym produkowane są towary w masowych ilościach (leki, żywność, chemikalia lub kosmetyki), dąży do poprawy jakości produktów i ich szybszego wprowadzania na rynek. Symulacje komputerowe są coraz częściej wykorzystywane przez inżynierów i naukowców podczas badań, rozwoju i doskonalenia procesów, aby osiągnąć te cele. Zastosowanie narzędzi inżynierii wspomaganej komputerowo (CAE) skraca czas rozwoju i zmniejsza zależność od kosztownego fizycznego prototypowania i testowania.

Zwiększanie efektywności procesów

Zwiększanie efektywności procesów

Zastosowanie symulacji komputerowej w przemyśle wytwórczym może pomóc w lepszym zrozumieniu procesów i zapewnić kluczowy wgląd w operacje, które w innym przypadku są trudne lub niemożliwe do pełnego zrozumienia. Może to skutkować zwiększeniem wydajności procesu i pomóc w napędzaniu innowacji w zakresie produktów i procesów.

Poprawa jakości produktów

Poprawa jakości produktów

Symulacja numeryczna dostarcza środków do kontroli spójności i jakości produktu. Może pomóc firmom w opracowaniu nowych strategii procesowych oraz w ocenie wpływu projektowania i skalowania procesu na charakterystykę produktu. Jest to potężne narzędzie predykcyjne mogące wspierać przejście na produkcję ciągłą.

Pozwól nam zoptymalizować Twoje procesy.

Skontaktuj się z nami
Mieszanie

Mieszanie

Altair® EDEM™ może symulować proces mieszania proszków, tabletek, kruszyw i innych materiałów ziarnistych. Dostarcza podstawowych informacji, takich jak prędkości i trajektorie cząstek oraz pozwala na przewidywanie wskaźników mieszania i segregacji, jak również identyfikację martwych stref. Umożliwia to operatorom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących optymalnych parametrów operacyjnych procesu dla ich urządzeń w zakresie wpływu prędkości, poziomu napełnienia, kąta nachylenia itp. oraz ocenę efektywności mieszania.

Zobacz więcej
Powlekanie tabletek

Powlekanie tabletek

Jednolitość powłoki ma krytyczne znaczenie dla procesu powlekania tabletek. Dzięki EDEM możliwe jest uzyskanie kluczowych parametrów, takich jak czas przebywania tabletek pod natryskiem powlekającym, zmienność powlekania wewnątrz tabletek oraz wzorzec prędkości tabletek – wiele z nich jest trudnych lub wręcz niemożliwych do uzyskania w drodze eksperymentu. EDEM może być również użyty do zbadania wpływu kształtu tabletki, prędkości bębna i poziomu napełnienia na proces powlekania.

 

Zobacz więcej
Napełnianie matryc

Napełnianie matryc

Napełnianie matryc jest częstym etapem w wielu gałęziach przemysłu, w tym w przemyśle farmaceutycznym i metalurgii proszków. Spójny i jednolity proces jest bardzo ważny, ponieważ wpływa na jakość końcowego produktu lub komponentu. EDEM może być użyty do oceny wpływu różnych kluczowych parametrów, zrozumienia mikro-makro dynamiki cząstek wewnątrz ramy zasilającej i wizualizacji segregacji wewnątrz ramy zasilającej i podczas napełniania matrycy.

 

Zobacz więcej
Rozprowadzanie i zgarnianie materiałów sypkich

Rozprowadzanie i zgarnianie materiałów sypkich

Proces rozprowadzania proszku w produkcji addytywnej/przyrostowej (AM) ma duży wpływ na charakterystykę i jakość produktu końcowego. EDEM może być użyty do symulacji tego procesu i zbadania wpływu różnych parametrów operacyjnych – jak na przykład prędkość wałka – na jakość złoża proszku oraz równomierność jego rozprowadzania. EDEM może być zastosowany do różnych aspektów procesu AM, w tym do operacji dostarczania, rozprowadzania i czyszczenia proszku.

Złoża fluidalne

Złoża fluidalne

Złoża fluidalne są powszechnie stosowane w przemyśle – szczególnie w przetwórstwie chemicznym. Wykorzystuje się je w wielu procesach, takich jak zamrażanie, chłodzenie, ogrzewanie i powlekanie. Poprzez połączenie obliczeniowej dynamiki płynów (CFD) z modelowaniem elementów dyskretnych (DEM) przy użyciu Altair CFD™ i EDEM firmy mogą dokładnie symulować złoża fluidalne i inne układy cząstka-płyn. DEM-CFD dostarcza kluczowych informacji i może być wykorzystane do oceny jakości fluidyzacji oraz zrozumienia zjawisk mieszania i segregacji.

Urządzenia transportowe

Urządzenia transportowe

Przenośniki śrubowe, zwane też ślimakowym są często stosowane w różnych gałęziach przemysłu do transportu materiałów ziarnistych. Dzięki EDEM firmy mogą analizować natężenie przepływu różnych materiałów w przenośniku i uzyskać informacje o siłach i zużyciu sprzętu. EDEM może być użyty do przewidywania ryzyka blokady, oceny mieszania i kompresji materiału oraz uzyskania informacji na temat wydajności systemu i zapotrzebowania na moc.

Altair Poland

Chcesz ruszyć do przodu?
Jesteś we właściwym miejscu.

Już teraz możesz w łatwy sposób skontaktować się z nami i umówić bezpłatną konsultację dotyczącą Twoich potrzeb.
Umów darmową konsultację

Newsletter

Chcesz wiedzieć więcej o oprogramowaniu Altair i symulacjach CAE?

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych (podanego adresu e-mail) w celu otrzymywania bezpłatnego newslettera zawierającego informacje o nowych artykułach pojawiających się w sekcji blog, case study, usługach, oprogramowaniu, ofertach promocyjnych oferowanych przez Endego sp. z o.o. W każdym momencie możesz wycofać tę zgodę. Pełna informacja o administratorze i zasadach ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych (podanego adresu e-mail) w celu otrzymywania bezpłatnego newslettera zawierającego informacje o nowych artykułach pojawiających się w sekcji blog, case study, usługach, oprogramowaniu, ofertach promocyjnych oferowanych przez Endego sp. z o.o. W każdym momencie możesz wycofać tę zgodę. Pełna informacja o administratorze i zasadach ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.

 

I consent to use my personal data (e-mail address provided) to receive a free newsletter containing information about new articles appearing in the blog section, case studies, services, software, and promotional offers offered by Endego Sp. z o.o.. You can withdraw this consent at any time. Please consult the Privacy Policy for complete information about the administrator and data protection rules.