Menu toggler
Menu toggler

Altair® HyperWorks®.

Większa wydajność projektowania dzięki symulacji

HyperWorks zapewnia łatwe do nauczenia się, efektywne procesy robocze, które wykorzystują wiedzę z danej dziedziny i zwiększają produktywność zespołu, umożliwiając efektywne tworzenie współczesnych, coraz bardziej złożonych i połączonych produktów.

 

 

Tworzenie powierzchni środkowej i siatki

Nowe doświadczenie HyperWorks zostało stworzone, aby umożliwić inżynierom przechodzenie od fizyki do fizyki, od domeny do domeny, a nawet tworzenie raportów bez opuszczania modelu. Tworzenie, eksploracja i optymalizacja projektów w HyperWorks umożliwia tworzenie solidnych projektów, które dokładnie modelują struktury, mechanizmy, płyny, elektromagnetykę, elektrykę, oprogramowanie wbudowane, projektowanie systemów i procesy produkcyjne.

Przepływy pracy specyficzne dla danego rozwiązania usprawniają rosnącą liczbę procesów inżynierskich, w tym analizę zmęczenia, optymalizację projektu koncepcyjnego, modelowanie CFD i eksplorację projektu. Każdy z nich posiada starannie zaprojektowany i intuicyjny interfejs, zróżnicowany dla każdego profilu użytkownika. Pozostaje jednocześnie spójny i łatwy do nauczenia.

 

Tworzenie powierzchni środkowej i siatki
Generowanie i manipulacja geometrią

Generowanie i manipulacja geometrią

W połączeniu z wydajnym zarządzaniem zespołami, intuicyjne modelowanie bezpośrednie do tworzenia i edycji geometrii, ekstrakcji powierzchni środkowych, powierzchni i siatek środkowych oraz korekcji jakości siatki zapewnia wszystko, co potrzebne do szybkiego, dokładnego tworzenia modeli i oceny alternatywnych projektów i wariantów produktu w krótszym czasie.

HyperWorks oferuje kompletne środowisko do wizualizacji, wyszukiwania i przetwarzania danych wynikowych. Daje dostęp do szerokiego zakresu formatów danych CAE, w tym plików wideo i obrazów, umożliwiając pełne przetwarzanie i analizę danych z zaawansowanymi tabelami i wykresami krzywych, aż do wizualizacji 3D złożonych symulacji i fotorealistycznego renderingu. Ponadto, umożliwia użytkownikom współdzielenie i dostosowywanie sesji roboczych poprzez elastyczne szablony i infrastrukturę raportowania

Dlaczego HyperWorks?

Szybsze opracowywanie produktów

Szybsze opracowywanie produktów

Altair zintegrował narzędzia do zarządzania cyklem życia produktu z dwukierunkowym połączeniem z systemami PDM, umożliwiając jednocześnie łatwe zarządzanie wieloma wariantami i podsystemami w ramach tego samego modelu.

Lepsza współpraca wielodyscyplinarna

Lepsza współpraca wielodyscyplinarna

Narzędzie stanowi źródło wysokiej jakości symulacji wielodyscyplinarnych, wielofizycznych i wielomodelowych dla coraz bardziej złożonych i połączonych produktów i zróżnicowanych środowiskach pracy.

Dokładne modelowanie większej liczby wariantów projektowych

Dokładne modelowanie większej liczby wariantów projektowych

HyperWorks to ujednolicone środowisko CAE dla rozwoju produktu zbudowane na fundamencie Altair® HyperMesh®, najbardziej zaufanego standardu branżowego dla modelowania i wizualizacji FE.

Kluczowe cechy

Szybkie, intuicyjne procesy robocze

Przyspiesz rozwój produktu dzięki nowym procesom roboczym zoptymalizowanym pod kątem określonych procesów, takich jak analiza zmęczeniowa, optymalizacja projektu koncepcyjnego, modelowanie CFD, eksploracja projektu i inne.

Zarządzaj największymi modelami

Dzięki wydajnemu zarządzaniu montażem i dwukierunkowym połączeniom z systemami PDM można za sprawą narzędzia łatwo zarządzać wieloma wariantami i podsystemami w ramach tego samego modelu.

Bezpośrednie modelowanie elementów skończonych i geometrii

Wykorzystaj intuicyjne możliwości modelowania bezpośredniego, aby szybko tworzyć i oceniać alternatywy projektowe. Wprowadzaj nowe zmiany geometrii bezpośrednio do istniejącego modelu FE.

Przejście zgodnie z harmonogramem

Zarówno nowe, jak i dotychczasowe doświadczenia HyperWorks są dostępne bez utraty dotychczasowej funkcjonalności. Wszystkie modele, skrypty i procesy HyperMesh nadal działają.

Siatkowanie o wysokiej wierności

Skróć czas budowy modelu dzięki wydajnym procesom roboczym obejmującym: tworzenie i edycję geometrii, ekstrakcję środkowej powierzchni, siatkowanie powierzchni i siatkowanie środkowe oraz korekcję jakości siatki.

Interaktywny Morphing

Morphing nie jest już narzędziem przeznaczonym dla ekspertów. Łatwe do nauczenia się funkcje morphingu siatki w HyperWorks zwiększają wydajność zespołów pracujących nad modelami symulacyjnymi na wczesnym etapie rozwoju produktu.

Altair Poland

Chcesz ruszyć do przodu?
Jesteś we właściwym miejscu.

Już teraz możesz w łatwy sposób skontaktować się z nami i umówić bezpłatną konsultację dotyczącą Twoich potrzeb.
Umów darmową konsultację

Newsletter

Chcesz wiedzieć więcej o oprogramowaniu Altair i symulacjach CAE?

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych (podanego adresu e-mail) w celu otrzymywania bezpłatnego newslettera zawierającego informacje o nowych artykułach pojawiających się w sekcji blog, case study, usługach, oprogramowaniu, ofertach promocyjnych oferowanych przez Endego sp. z o.o. W każdym momencie możesz wycofać tę zgodę. Pełna informacja o administratorze i zasadach ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych (podanego adresu e-mail) w celu otrzymywania bezpłatnego newslettera zawierającego informacje o nowych artykułach pojawiających się w sekcji blog, case study, usługach, oprogramowaniu, ofertach promocyjnych oferowanych przez Endego sp. z o.o. W każdym momencie możesz wycofać tę zgodę. Pełna informacja o administratorze i zasadach ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.

 

I consent to use my personal data (e-mail address provided) to receive a free newsletter containing information about new articles appearing in the blog section, case studies, services, software, and promotional offers offered by Endego Sp. z o.o.. You can withdraw this consent at any time. Please consult the Privacy Policy for complete information about the administrator and data protection rules.