Menu toggler
Menu toggler

Altair® Inspire™ Extrude Metal.

Projektowanie dla efektywnego wyciskania metali

Każda firma zajmująca się wyciskaniem metali dąży do wyeliminowania kosztownych prototypów i skrócenia cykli przeprojektowania. Teraz zaawansowane symulacje fizyczne są dostępne dla organizacji każdej wielkości. Inspire Extrude Metal jest łatwym do nauczenia narzędziem, które umożliwia symulację każdemu inżynierowi lub projektantowi w celu zwiększenia zrozumienia wzajemnego oddziaływania cech profilu i zmiennych procesu dla każdego konkretnego stopu metalu. Pomoże to Twojemu zespołowi osiągnąć wzrost wydajności poprzez zmniejszenie kosztów rozwoju produktu i poprawę jakości wyciskania, zwiększając wydajność produkcji i zadowolenie klienta.

Proces ekstruzji metali i polimerów

Inspire Extrude Metal umożliwia podejmowanie lepszych decyzji projektowych poprzez wykrywanie potencjalnych wad przed wykonaniem matrycy. Z jego użyciem zatwierdzane do produkcji mogą być nawet najbardziej złożone profile. Korzystając z narzędzi do tworzenia i upraszczania geometrii, można szybko usunąć cechy CAD i zmodyfikować je wewnątrz rozwiązania, zapewniając, że potencjalne zniekształcenia profilu, uszkodzenia wynikające z ugięcia, zanieczyszczenia z tyłu, wady spoin wsadowych, złe spawy, zła wielkość ziaren, jakość profilu przegrzania i słaba jakość powierzchni zostaną skorygowane na wczesnym etapie rozwoju.

Niższe wskaźniki odrzutów można osiągnąć poprzez zbadanie ulepszeń procesu na wirtualnej prasie. Symulacja pozwala zobaczyć wnętrze linii produkcyjnej i dostroić zmienne procesu w celu zmniejszenia widocznych i niewidocznych wad. Inspire Extrude Metal zapewnia szybkie badania wydajności matrycy do wyciskania, zrozumienie deformacji profilu, wizualizację temperatur w części, modelowanie właściwości sprężystych i elasto-plastycznych zespołu narzędzi, korygowanie matrycy za pomocą automatycznej optymalizacji łożysk oraz przewidywanie szybkości hartowania.

Proces ekstruzji metali i polimerów

Dlaczego Inspire Extrude Metal?

Wydajny i zorientowany na proces

Wydajny i zorientowany na proces

Inspire Extrude Metal jest szybki i łatwy do nauczenia. Po zaledwie kilku godzinach standardowego szkolenia nowi użytkownicy pewnie pracują z oprogramowaniem.

Projektowanie optymalnych matryc i części

Projektowanie optymalnych matryc i części

Oszczędzaj czas i kosztowne przeróbki matryc dzięki wirtualnym próbom matryc z Inspire Extrude Metal. Produkuj w efekcie wysokiej jakości wyroby wyciskane o złożonych kształtach.

Obniżenie kosztów produkcji

Obniżenie kosztów produkcji

Zastosowanie symulacji Inspire Extrude Metal już na etapie projektu koncepcyjnego pozwala uniknąć kosztownego prototypowania konkurencyjnych koncepcji, przeprojektowania i ponownego oprzyrządowania: wszystko to przed wyprodukowaniem matrycy.

Kluczowe cechy

Tworzenie geometrii i upraszczanie

Narzędzia do modelowania Inspire Extrude Metal pozwalają na poprawianie, modyfikowanie i usuwanie cech modeli bryłowych.

Łatwe do nauczenia środowisko

Intuicyjne, oparte na procesach środowisko użytkownika umożliwia użytkownikom szybkie uzyskanie głębokiego wglądu w produkcję, co przekłada się na szybsze i lepsze decyzje projektowe.

Analiza wyciskania

Rozwiązanie pozwala badać wydajność matrycy do wytłaczania, wizualizować: deformację profilu, temperaturę w wytłoczonym elemencie, analizę sprężystą i elastoplastyczną na zespole narzędzi oraz prowadzić analizę hartowania.

Altair Poland

Chcesz ruszyć do przodu?
Jesteś we właściwym miejscu.

Już teraz możesz w łatwy sposób skontaktować się z nami i umówić bezpłatną konsultację dotyczącą Twoich potrzeb.
Umów darmową konsultację

Newsletter

Chcesz wiedzieć więcej o oprogramowaniu Altair i symulacjach CAE?

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych (podanego adresu e-mail) w celu otrzymywania bezpłatnego newslettera zawierającego informacje o nowych artykułach pojawiających się w sekcji blog, case study, usługach, oprogramowaniu, ofertach promocyjnych oferowanych przez Endego sp. z o.o. W każdym momencie możesz wycofać tę zgodę. Pełna informacja o administratorze i zasadach ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych (podanego adresu e-mail) w celu otrzymywania bezpłatnego newslettera zawierającego informacje o nowych artykułach pojawiających się w sekcji blog, case study, usługach, oprogramowaniu, ofertach promocyjnych oferowanych przez Endego sp. z o.o. W każdym momencie możesz wycofać tę zgodę. Pełna informacja o administratorze i zasadach ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.

 

I consent to use my personal data (e-mail address provided) to receive a free newsletter containing information about new articles appearing in the blog section, case studies, services, software, and promotional offers offered by Endego Sp. z o.o.. You can withdraw this consent at any time. Please consult the Privacy Policy for complete information about the administrator and data protection rules.