Menu toggler
Menu toggler

Ubezpieczenia w erze cyfrowej transformacji.

Walcząc o zapewnienie wysokiej jakości obsługi klientów i zwiększanie rentowności, ubezpieczyciele coraz częściej borykają się z nieoczekiwanymi zakłóceniami działalności. Przyjęcie właściwej technologii opartej na danych w dobie transformacji cyfrowej jest kluczowe dla ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych (P&C), przewoźników oraz płatników, zarówno w celu zapewnienia usprawnionego podejścia do przetwarzania roszczeń, optymalizacji działalności, szybkiego wykrywania oszustw, oceny ryzyka i strat oraz utrzymania klientów.

Wykrywanie zagrożeń związanych z oszustwami

W miarę rozwoju technologii ubezpieczyciele muszą być o krok do przodu w zakresie wdrażania taktyk przeciwdziałania oszustwom. Współczesne narzędzia oparte są na modelowaniu predykcyjnym, analizie powiązań, raportowaniu wyjątków i sztucznej inteligencji. Dane surowe w postaci raportów PDF lub tekstowych od klientów i systemów innych firm mogą umożliwiać oszustwa: podwójne wypłaty, powtarzające się zgłoszenia roszczeń, przekierowywanie składek i aktywów, generowanie dodatkowych opłat (tzw. fee churning) i inne rodzaje oszustw.

Aby zwalczać oszustwa, Altair pomaga ubezpieczycielom:
– zautomatyzować ekstrakcję i transformację danych z nieustrukturyzowanych, silosowych formatów, jednocześnie łatwo stosując zaawansowane techniki wykrywania oszustw, takie jak Prawo Benforda czy testy Gestalt;
– generować i wdrażać reguły biznesowe w celu zwrócenia uwagi na prawdopodobne oszustwa;
– modelować złożone relacje pomiędzy danymi wejściowymi i wyjściowymi i odnajdywać wzorce oszustw w dużych ilościach danych.

Wykrywanie zagrożeń związanych z oszustwami
Ocena ryzyka

Ocena ryzyka

Od zmian w przepisach i polityce po nowe zobowiązania – przełomowe wydarzenia na świecie zmieniają z dnia na dzień ocenę ryzyka i analizy strat, sprawiając, że usprawnienie procesów szacowania ryzyka ubezpieczeniowego (underwriting) i aktuarialnych jest ważniejsze niż kiedykolwiek. Powtarzalna transformacja danych oraz uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja (MLAI) stanowią ogromną szansę na określenie ogólnego ryzyka oraz ryzyka nowych wnioskodawców ubezpieczeniowych w celu zapewnienia solidnej inwestycji.

 • Porównaj rozbieżne dane dotyczące polis i roszczeń szybko i precyzyjnie, bez konieczności obróbki danych z arkuszy Excel lub danych półstrukturalnych.
 • Zestawiaj rozproszone źródła danych, na podstawie których można szacować obciążenia – w samowystarczalnym, niewymagającym stosowania kodu środowisku. Eliminuj w efekcie ręczne, podatne na błędy przepływy pracy.
 • Zastosuj analitykę predykcyjną do trendów strat na podstawie danych historycznych, aby właściwie określić stawki, rezerwy i ogólne założenia zarządzania ryzykiem w przyszłości.

RPA dla przetwarzania i uzgadniania roszczeń

Pomimo że coraz więcej firm korzysta z automatycznego przetwarzania danych (RPA) w celu optymalizacji operacyjnej i oceny luk w wydajności, wciąż jeszcze brakuje pełnego zrozumienia jego potencjału. Altair® Monarch® pozwala realizować pełnię możliwości RPA poprzez automatyzację powtarzalnych procesów transformacji danych. Wykorzystuje do tego modeli ze standardowymi formatami raportów – zaprojektowane tak, aby spełnić wymagania użytkownika końcowego, wyeliminować nieefektywność oraz zmniejszyć koszty i wysiłek.

 • Usprawnij przepływy danych i stwórz wspólne, ustrukturowane zasoby danych przygotowane do dalszych analiz, takich jak obliczanie wysokości składek i wykrywanie oszustw.
 • Wdrażaj RPA do porównywania roszczeń i automatycznej oceny poprzez łączenie danych dotyczących roszczeń w celu odkrycia złożonych wzorców, trendów i anomalii.
 • Integruj dziesiątki aplikacji i baz danych w różnych lokalizacjach i działach w celu zminimalizowania czasu spędzanego na uzgadnianiu danych i standaryzacji raportów finansowych.
RPA dla przetwarzania i uzgadniania roszczeń
Zaangażowanie i utrzymanie klienta

Zaangażowanie i utrzymanie klienta

Transformacja cyfrowa zmusiła ubezpieczycieli i agentów do szybkiego reagowania na oczekiwania klientów na każdym etapie procesu ubezpieczeniowego. Od zakupów po usługi na żądanie, klienci oczekują teraz błyskawicznych, spersonalizowanych i wysokiej jakości doświadczeń. Wykorzystując powtarzalne gromadzenie danych we wszystkich kanałach i punktach styku z użytkownikiem, można udoskonalić inicjatywy informacyjne i dostosować polisy do konkretnych potrzeb.

 • Usprawnij działania informacyjne i dostosuj zasady do potrzeb klienta, aby zapewnić mu spersonalizowane doświadczenie w oparciu o historyczne dane demograficzne i trendy behawioralne.
 • Przewiduj ryzyko rezygnacji z usług dzięki wspartemu przez AI wglądowi w doświadczenia klientów i wczesnej identyfikacji oznak prowadzących do rezygnacji.
  Testuj scenariusze pod kątem zmiennych kontrolowanych i niekontrolowanych, aby wdrożyć strategię, która dotrze do właściwej grupy odbiorców, z właściwym przekazem, przy użyciu właściwego kanału.
 • Przewiduj sukces kampanii marketingowych poprzez automatyzację i powtarzanie procesów wykorzystywanych w modelach uczenia maszynowego.
Altair Poland

Chcesz ruszyć do przodu?
Jesteś we właściwym miejscu.

Już teraz możesz w łatwy sposób skontaktować się z nami i umówić bezpłatną konsultację dotyczącą Twoich potrzeb.
Umów darmową konsultację

Newsletter

Chcesz wiedzieć więcej o oprogramowaniu Altair i symulacjach CAE?

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych (podanego adresu e-mail) w celu otrzymywania bezpłatnego newslettera zawierającego informacje o nowych artykułach pojawiających się w sekcji blog, case study, usługach, oprogramowaniu, ofertach promocyjnych oferowanych przez Endego sp. z o.o. W każdym momencie możesz wycofać tę zgodę. Pełna informacja o administratorze i zasadach ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych (podanego adresu e-mail) w celu otrzymywania bezpłatnego newslettera zawierającego informacje o nowych artykułach pojawiających się w sekcji blog, case study, usługach, oprogramowaniu, ofertach promocyjnych oferowanych przez Endego sp. z o.o. W każdym momencie możesz wycofać tę zgodę. Pełna informacja o administratorze i zasadach ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.

 

I consent to use my personal data (e-mail address provided) to receive a free newsletter containing information about new articles appearing in the blog section, case studies, services, software, and promotional offers offered by Endego Sp. z o.o.. You can withdraw this consent at any time. Please consult the Privacy Policy for complete information about the administrator and data protection rules.