Menu toggler
Menu toggler

Projektowanie systemów elektronicznych (ESD).

Inteligentne, połączone urządzenia są wszędzie: w domach, w transporcie i w pracy. Oznacza to, że projektowanie systemów elektronicznych (ESD) ma wpływ na prawie każdy rodzaj produktu. Wymaga to nowych narzędzi symulacyjnych, które pomogą osiągnąć cele związane z elektroniką, elektryką, mechaniką, termiką i łącznością. Narzędzia projektowe Altair oparte na symulacji umożliwiają zespołom inżynierów współpracę we wszystkich aspektach rozwoju obwodów drukowanych – od koncepcji do produkcji. Nasze produkty usprawniają proces, eliminują iteracje projektowe i skracają czas wprowadzania na rynek.

Przeglądaj produkty
Rozwój PCB

Rozwój PCB

Altair® PollEx™ przyspiesza rozwój współczesnych inteligentnych, połączonych i ściśle skompletowanych produktów elektronicznych. PollEx umożliwia zespołom przeglądanie i ulepszanie układów płytek drukowanych. Wspiera projektowanie za sprawą narzędzi symulacyjnych: integralności sygnału, integralności zasilania, podatności na zakłócenia EMI i ochrony ESD – bez konieczności polegania na ogólnie przyjętych założeniach. PollEx, używany przez światowych liderów przemysłu w celu zwiększenia wydajności produkcji PCB, montażu i testowania końcowego, poprawia wydajność, umożliwia pracę zespołową i usprawnia współpracę w celu założeń dotyczących czasu, wydajności, niezawodności i zgodności.

 

Zobacz więcej
Łączność bezprzewodowa

Łączność bezprzewodowa

Altair® Feko® umożliwia zespołom optymalizację łączności bezprzewodowej, w tym 5G, zapewnienie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz przeprowadzenie analizy przekroju radarowego (RCS) i rozproszenia. Jest to wiodące narzędzie do zrozumienia i optymalizacji rozmieszczenia i sprzężenia anten. Wydajność zainstalowanej anteny jest w dużej mierze zależna od tego, gdzie i w jaki sposób anteny są zintegrowane. Feko jest szeroko stosowany do analizy odporności i emisji kabli, anten i innych urządzeń. Symuluje zasięg sieci bezprzewodowej i umożliwia planowanie sieci radiowej dla budynku, kampusu, miasta lub regionu.

 

Zobacz więcej
Wydajność produktu

Wydajność produktu

Altair® SimLab® dokładnie analizuje wydajność złożonych zespołów w warunkach rzeczywistych przed ich fizycznym prototypowaniem. Wysoce zautomatyzowane procesy robocze drastycznie redukują czas poświęcony na tworzenie modeli i interpretację wyników. Dzięki analizie termicznej, która nie wymaga zaawansowanej wiedzy z zakresu CFD, można trafnie zidentyfikować i skorygować potencjalne problemy projektowe na wcześniejszym etapie rozwoju. Narzędzie pozwala automatyzować oceny wytrzymałości strukturalnej, wibracji i testów spadowych. SimLab modeluje nawet orientację włókien podczas procesu formowania wtryskowego obudów z tworzyw sztucznych i zarządza sprzężeniem solverów strukturalnych

Zobacz więcej
Czujniki i siłowniki

Czujniki i siłowniki

Przyspiesz projektowanie silników, czujników, siłowników i bezprzewodowego ładowania dzięki symulacji Altair® Flux®, aby zwiększyć wydajność i zmniejszyć zużycie energii. Altair® FluxMotor® jest przeznaczony do szybkiej eksploracji nowych projektów silników. Pozwala na integrację modeli podsystemów mechanicznych, elektrycznych i sterowników w celu symulacji pełnego systemu z Altair® Activate®. Przy użyciu interfejsu functional mockup (FMI) umożliwia także wymianę modeli z innymi narzędziami CAE w celu prowadzenia współsymulacji.

Zobacz więcej
Symulacja obwodu

Symulacja obwodu

Symulacja obwodu odgrywa strategiczną rolę w fazie zbierania schematów w procesach EDA. Ulepszona – oparta na otwartym standardzie przemysłowym z dostępem do biblioteki dostawców komponentów cyfrowych – autorska wersja SPICE zapewnia bardziej interaktywny schemat, w którym łatwe zmiany wartości komponentów, tolerancji, odpowiedzi częstotliwościowej lub okresów czasu umożliwiają dokładną weryfikację działania układu elektronicznego.

Kod wbudowany

Kod wbudowany

Altair® Embed® to sprawdzone narzędzie do tworzenia oprogramowania wbudowanego w oparciu o model systemów wbudowanych, w tym analogowych i cyfrowych systemów komunikacyjnych w warstwie fizycznej sterowania silnikiem, urządzeń IoT i systemów wizyjnych. Dzięki Embed możesz projektować, analizować i symulować swój system wbudowany za pomocą diagramów blokowych i wykresów stanu, a następnie automatycznie generować zwarty i zoptymalizowany kod do uruchomienia na szerokiej gamie mikrokontrolerów.

Zobacz więcej
Optymalizacja harmonogramu zadań EDA

Optymalizacja harmonogramu zadań EDA

Altair® Accelerator™ jest najszybszym w branży narzędziem do planowania zadań – skalowalnym, o architekturze sterowanej zdarzeniami i zapewniającym najwyższą wydajność.

Zobacz więcej
Analiza zależności i profilowanie I/O

Analiza zależności i profilowanie I/O

Dzięki Altair Breeze™ można szybko rozwiązywać problemy związane z wdrażaniem oprogramowania oraz ustalać zależności między plikami i siecią. Dzięki szczegółowym danym do eksportu z pamięci masowej oraz raportom zbiorczym do udostępniania Altair Breeze ułatwia pracę, identyfikując dobre i złe operacje I/O.

Zobacz więcej
Telemetria systemowa na żywo i monitorowanie operacji I/O

Telemetria systemowa na żywo i monitorowanie operacji I/O

W miarę jak systemy rozproszone i klastry obliczeniowe stają się coraz bardziej złożone, potrzeba monitorowania staje się coraz ważniejsza. Altair Mistral™ jest wiodącym narzędziem do monitorowania aplikacji dla HPC i obliczeń naukowych.

Zobacz więcej
Altair Poland

Chcesz ruszyć do przodu?
Jesteś we właściwym miejscu.

Już teraz możesz w łatwy sposób skontaktować się z nami i umówić bezpłatną konsultację dotyczącą Twoich potrzeb.
Umów darmową konsultację

Newsletter

Chcesz wiedzieć więcej o oprogramowaniu Altair i symulacjach CAE?

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych (podanego adresu e-mail) w celu otrzymywania bezpłatnego newslettera zawierającego informacje o nowych artykułach pojawiających się w sekcji blog, case study, usługach, oprogramowaniu, ofertach promocyjnych oferowanych przez Endego sp. z o.o. W każdym momencie możesz wycofać tę zgodę. Pełna informacja o administratorze i zasadach ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych (podanego adresu e-mail) w celu otrzymywania bezpłatnego newslettera zawierającego informacje o nowych artykułach pojawiających się w sekcji blog, case study, usługach, oprogramowaniu, ofertach promocyjnych oferowanych przez Endego sp. z o.o. W każdym momencie możesz wycofać tę zgodę. Pełna informacja o administratorze i zasadach ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.

 

I consent to use my personal data (e-mail address provided) to receive a free newsletter containing information about new articles appearing in the blog section, case studies, services, software, and promotional offers offered by Endego Sp. z o.o.. You can withdraw this consent at any time. Please consult the Privacy Policy for complete information about the administrator and data protection rules.