Menu toggler
Menu toggler

Altair® MotionSolve®.

Symulacja systemów wieloczłonowych

MotionSolve jest wszechstronnym oprogramowaniem do symulacji układów wieloczłonowych, które pomaga łatwo budować i wykonywać złożone modele systemów w celu oceny dynamicznej odpowiedzi produktów oraz optymalizacji ich wydajności.

Dzięki MotionSolve inżynierowie i projektanci mogą graficznie budować modele systemu opisujące interesujące ich zjawiska. Modele te mogą zawierać realistyczną geometrię, zróżnicowane warunki obciążenia, liniową lub nieliniową elastyczność komponentów, nieliniową łączność, tarcie/kontakt, wielofizyczność i inne efekty środowiskowe. Dzięki symulacjom tych modeli w zakresie czasu i częstotliwości można szybciej opracować produkty i zapewnić ich niezawodne działanie przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymagań dotyczących wydajności.

„System-of-systems”

MotionSolve został zaprojektowany do symulacji coraz bardziej inteligentnych produktów jako „system-of-systems”. Ułatwia wielodyscyplinarną współpracę w zespołach rozwoju produktu poprzez integrację z innymi rozwiązaniami Altair – na przykład dla modelowania elementów dyskretnych, nieliniowych flexbodów, sprzężenia CFD, integracji kontroli i przetwarzania sygnału. MotionSolve ogranicza kosztowne testy fizyczne i budowę prototypów, pomagając w badaniu i ulepszaniu projektów w miarę potrzeb. Użytkownicy są w stanie także łatwo wyodrębnić z MotionSolve dane dot. obciążenia do przewidywania trwałości zmęczeniowej.

MotionSolve jest istotną, efektywną kosztowo częścią rozwiązań symulacji wielofizycznej Altair, dostępną poprzez oparte na wartości licencje Altair. Wbudowany w Altair® Inspire™, moduł ruchu umożliwia projektowanie oparte na symulacji poprzez szybką mechanizację i analizę na wczesnych etapach projektowania.

„System-of-systems”

Dlaczego MotionSolve?

Pożądana wydajność systemu

Pożądana wydajność systemu

Szybko zautomatyzuj swój CAD, aby przewidzieć działania urządzeń. Zbadaj zmienne i wybierz wierność, aby przewidzieć obciążenia dla dalszych obliczeń metodą elementów skończonych (FE), takich jak wytrzymałość i zużycie materiału.

Przyspieszenie projektowania pojazdów

Przyspieszenie projektowania pojazdów

Oprogramowanie umożliwia łatwe składanie parametrycznych modeli pojazdów i testowanie ich w taki sposób, jak w świecie rzeczywistym, a także poprawę ich wydajności poprzez zrozumienie różnic konstrukcyjnych.

Analiza i udoskonalanie układów systemów

Analiza i udoskonalanie układów systemów

Symuluj złożone układy systemów poprzez łączenie elastycznych elementów, elementów sterujących i danych testowych z 3D do 0D. W efekcie projektuj szybciej produkty o lepszej jakości.

Kluczowe cechy

Geometria

Oprogramowanie pozwala na wprowadzenie danych CAD w większości formatów i importowanie siatki w celu zdefiniowania geometrii do budowy modelu. Pozwala również na tworzenie podstawowych elementów geometrycznych do szybkiego budowania modelu poprzez intuicyjny interfejs użytkownika.

Kontakty

Oprogramowanie umożliwia łatwe definiowanie punktów kontaktu między częściami w celu uchwycenia mechaniki systemu. Obsługuje zarówno styki analityczne, jak i oparte na CAD.

Flexbody

Narzędzie uwzględnia elastyczność konstrukcji w wielu formach, od prostych belek do złożonych nieliniowych elementów skończonych. Obsługuje obciążenia ciśnieniowe i efekty usztywnienia geometrycznego dla flexbody.

Modelowanie parametryczne i hierarchiczne

Oprogramowanie pomaga w tworzeniu modeli parametrycznych, umożliwiając szybką eksplorację projektu. Nieograniczona hierarchia pozwala na ponowne wykorzystanie podsystemów, a intuicyjny interfejs użytkownika skraca czas modelowania.

Analiza liniowa

Narzędzie pozwala symulować złożone układy częstotliwości. Pomaga zrozumieć częstotliwości robocze systemu i wpiera tym samym rozwój sterowników.

Narzędzia dla pojazdów

W oprogramowanie wbudowany jest łatwy w użyciu skrypt szybkiego montażu pojazdów. Dodatkowo, narzędzie zawiera intuicyjny kreator LeafSpring i Road Graphics oraz zapewniające wysoką precyzję modele elementów samochodów, w tym: amortyzatorów, stabilizatorów i sprężyn powietrznych.

Co-simulation

Z włączonym FMI 2.0 i ścisłą integracją z Activate i innymi narzędziami 0D/1D, MotionSolve umożliwia łatwą symulację układów systemów. Współsymulacja z EDEM pozwala użytkownikom na modelowanie interakcji z gruntem.

Optymalizacja

Ścisła integracja z HyperStudy pozwala na eksplorację projektów i ich optymalizację, a natywna optymalizacja umożliwia szybką optymalizację mechanizmu.

API Pythona

Dzięki wydajnym interfejsom API Python – zarówno dla preprocesora, jak i solvera – MotionSolve można dostosować do swoich specyficznych potrzeb.

Altair Poland

Chcesz ruszyć do przodu?
Jesteś we właściwym miejscu.

Już teraz możesz w łatwy sposób skontaktować się z nami i umówić bezpłatną konsultację dotyczącą Twoich potrzeb.
Umów darmową konsultację

Newsletter

Chcesz wiedzieć więcej o oprogramowaniu Altair i symulacjach CAE?

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych (podanego adresu e-mail) w celu otrzymywania bezpłatnego newslettera zawierającego informacje o nowych artykułach pojawiających się w sekcji blog, case study, usługach, oprogramowaniu, ofertach promocyjnych oferowanych przez Endego sp. z o.o. W każdym momencie możesz wycofać tę zgodę. Pełna informacja o administratorze i zasadach ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych (podanego adresu e-mail) w celu otrzymywania bezpłatnego newslettera zawierającego informacje o nowych artykułach pojawiających się w sekcji blog, case study, usługach, oprogramowaniu, ofertach promocyjnych oferowanych przez Endego sp. z o.o. W każdym momencie możesz wycofać tę zgodę. Pełna informacja o administratorze i zasadach ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.

 

I consent to use my personal data (e-mail address provided) to receive a free newsletter containing information about new articles appearing in the blog section, case studies, services, software, and promotional offers offered by Endego Sp. z o.o.. You can withdraw this consent at any time. Please consult the Privacy Policy for complete information about the administrator and data protection rules.