Menu toggler
Menu toggler

Półprzewodniki.

Liderzy w dziedzinie projektowania półprzewodników polegają na oprogramowaniu do automatyzacji projektowania elektronicznego (EDA), aby skutecznie weryfikować i oceniać swoje projekty produktów – a rozwiązania Altair do projektowania półprzewodników zostały stworzone w celu optymalizacji środowisk EDA oraz usprawnienia procesu projektowania do produkcji, wyeliminowania iteracji projektu i skrócenia czasu wprowadzania na rynek. Do projektowania płytek drukowanych (PCB), opracowywania systemów wbudowanych i realizacji inteligentnych produktów dostarczamy narzędzia, które pozwalają sprostać wyzwaniom związanym ze stale rosnącymi wymaganiami dotyczącymi wydajności i złożoności produktów.

Zintegrowane oprogramowanie do projektowania płytek drukowanych dla półprzewodników

Zintegrowane oprogramowanie do projektowania płytek drukowanych dla półprzewodników

Altair® PollEx™ to najbardziej wszechstronny, zintegrowany zestaw narzędzi do przeglądania, analizy i weryfikacji projektów PCB dla inżynierów elektryków, elektroników i producentów. PollEx bezbłędnie przekazuje dane pomiędzy najpopularniejszymi w branży półprzewodników narzędziami ECAD i symulacyjnymi oraz umożliwia wielu największym korporacjom elektronicznym na świecie szybką wizualizację i przegląd projektów PCB. Jego narzędzia sprawdzające wykrywają problemy na wczesnym etapie projektowania, aby uniknąć awarii produktu i uprościć produkcję i montaż.

Systemy wbudowane w projektowaniu półprzewodników

Systemy wbudowane w projektowaniu półprzewodników

Altair® Embed® to sprawdzone narzędzie do tworzenia oprogramowania układowego opartego na modelach systemów wbudowanych, w tym sterowania silnikami, urządzeń IoT i systemów wizyjnych. Dzięki Embed, projektanci półprzewodników mogą projektować, analizować i symulować systemy wbudowane przy użyciu schematów blokowych i wykresów stanów, a następnie automatycznie generować kompaktowy i zoptymalizowany kod do uruchomienia na szerokim wyborze mikrokontrolerów od Texas Instruments™, STMicroelectronics®, Arduino®, Raspberry Pi™ i innych. Testowanie Hardware-in-the-loop jest w pełni obsługiwane przy użyciu szybkiego dwukierunkowego łącza komunikacyjnego do zbierania danych i dostrajania w czasie rzeczywistym.

Optymalizacja harmonogramu zadań EDA dla projektowania półprzewodników

Optymalizacja harmonogramu zadań EDA dla projektowania półprzewodników

Altair® Accelerator™, cieszący się zaufaniem w dziedzinie projektowania półprzewodników i EDA, to najszybszy w branży korporacyjny harmonogram zadań – ze skalowalną, sterowaną zdarzeniami architekturą zapewniającą najwyższą możliwą przepustowość. Accelerator maksymalizuje wykorzystanie pojemności i może wykonywać miliony zadań projektowania półprzewodników dziennie z submilisekundowym opóźnieniem, zapewniając najwyższą wydajność. Zapewnia skalowalną, niewielką architekturę i wszechstronne funkcje zarządzania polityką z zaawansowanymi ścieżkami planowania licencji, wykorzystaniem licencji poza kolejką i dynamicznym wypisywaniem licencji w czasie trwania zadania.

Analiza zależności i profilowanie I/O w przemyśle półprzewodników

Dzięki Altair Breeze™ każdy inżynier staje się ekspertem w dziedzinie I/O. Altair Breeze umożliwia organizacjom projektującym półprzewodniki szybkie rozwiązywanie problemów z wdrażaniem oprogramowania oraz rozwiązywanie zależności między plikami i siecią. Dzięki szczegółowym danym do eksportu do pamięci masowej i raportom zbiorczym do udostępniania, Altair Breeze identyfikuje dobre i złe operacje we/wy, co pozwala na łatwe wygrywanie. Nawet jeśli programy są dobrze zaprojektowane, łatwo jest wpłynąć na wydajność za pomocą ustawień lokalnych. Błędy, takie jak przechowywanie danych w niewłaściwym miejscu, małe ilości operacji we/wy i nadmiar metadanych, mogą przeciążyć komputery, sieć i pamięć masową. Używając Altair Breeze i stosując nasze najlepsze praktyki, można rozwiązać krótkoterminowe problemy, zrozumieć wymagania dotyczące pamięci masowej i zoptymalizować przyszłe planowanie. Altair Breeze profiluje wejścia/wyjścia plików aplikacji, dzięki czemu można mieć pewność, że pliki są przechowywane we właściwym miejscu.

Analiza zależności i profilowanie I/O w przemyśle półprzewodników
Telemetria systemowa na żywo i monitorowanie we/wy dla obciążeń roboczych w półprzewodnikach

Telemetria systemowa na żywo i monitorowanie we/wy dla obciążeń roboczych w półprzewodnikach

W miarę jak systemy rozproszone i klastry obliczeniowe stają się coraz bardziej złożone, potrzeba monitorowania, szczególnie w środowisku projektowania półprzewodników, w którym panuje wysoka presja, staje się coraz bardziej krytyczna. Aby wydajnie obliczać oraz przewidywać i projektować na przyszłość, ważne jest, aby mieć wgląd w to, co jest uruchamiane dzisiaj. Altair Mistral™ jest wiodącym narzędziem do monitorowania aplikacji dla wysokowydajnych obliczeń (HPC) i obliczeń naukowych. Jest na tyle lekkie, że można je uruchomić w produkcji, a jednocześnie na tyle elastyczne, że zapewnia maksymalne wykorzystanie HPC w siedzibie firmy oraz informacje potrzebne do zarządzania chmurą hybrydową. Altair Mistral to rozwiązanie niezależne od pamięci masowej, które monitoruje przepustowość we/wy, metadane, wydajność we/wy, procesor i pamięć, szybko lokalizując nieuczciwe zadania i wąskie gardła pamięci masowej oraz śledząc, co dzieje się na klastrach każdego dnia.

Full Suite of EDA Enablement Solutions

Altair posiada wszystkie narzędzia potrzebne do zarządzania i optymalizacji środowiska obliczeniowego EDA. Altair® Allocator™ umożliwia efektywne przydzielanie licencji w wielu miejscach, a Altair® Monitor™ pozwala na monitorowanie licencji w czasie rzeczywistym. W przypadku krytycznego zarządzania zależnościami, Altair® FlowTracer™ zapewnia unikalną wizualizację przepływu i rozwiązywanie problemów – a Altair® Hero™ jest kluczem do łatwego planowania zadań w środowisku emulacji sprzętowej. Dzięki systemowi zarządzania zasobami rozproszonymi Altair® Grid Engine® można optymalizować obciążenia i zasoby EDA w tysiącach centrów danych w celu zwiększenia wydajności i efektywności.

Full Suite of EDA Enablement Solutions
Altair Poland

Chcesz ruszyć do przodu?
Jesteś we właściwym miejscu.

Już teraz możesz w łatwy sposób skontaktować się z nami i umówić bezpłatną konsultację dotyczącą Twoich potrzeb.
Umów darmową konsultację

Newsletter

Chcesz wiedzieć więcej o oprogramowaniu Altair i symulacjach CAE?

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych (podanego adresu e-mail) w celu otrzymywania bezpłatnego newslettera zawierającego informacje o nowych artykułach pojawiających się w sekcji blog, case study, usługach, oprogramowaniu, ofertach promocyjnych oferowanych przez Endego sp. z o.o. W każdym momencie możesz wycofać tę zgodę. Pełna informacja o administratorze i zasadach ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych (podanego adresu e-mail) w celu otrzymywania bezpłatnego newslettera zawierającego informacje o nowych artykułach pojawiających się w sekcji blog, case study, usługach, oprogramowaniu, ofertach promocyjnych oferowanych przez Endego sp. z o.o. W każdym momencie możesz wycofać tę zgodę. Pełna informacja o administratorze i zasadach ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.

 

I consent to use my personal data (e-mail address provided) to receive a free newsletter containing information about new articles appearing in the blog section, case studies, services, software, and promotional offers offered by Endego Sp. z o.o.. You can withdraw this consent at any time. Please consult the Privacy Policy for complete information about the administrator and data protection rules.