Menu toggler
Menu toggler

Łatwość wytwarzania i produkcji.

Altair oferuje unikalny zestaw narzędzi symulacyjnych do oceny możliwości wykonania produktu, optymalizacji procesu produkcyjnego i przeprowadzania wirtualnych prób dla wielu tradycyjnych, subtrakcyjnych i dodatkowych procesów produkcyjnych. Użytkownicy mogą zatwierdzać projekty na wczesnym etapie procesu produkcyjnego dzięki prostocie i przystępności oprogramowania symulacyjnego, a także wykorzystywać technologię optymalizacji przy określonych ograniczeniach produkcyjnych, aby projektować lepsze, bardziej wydajne produkty.

Aplikacje Altair do wytwarzania produktów obejmują zastosowania w kilku gałęziach przemysłu, w tym w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, elektronicznym, farmaceutycznym i ciężkim.

Przeglądaj produkty
Drukowanie 3D

Drukowanie 3D

Altair® Inspire™ Print3D umożliwia zespołom obniżenie kosztów rozwoju produktu i produkcji dodatkowej poprzez zmniejszenie zużycia materiałów, czasu druku i przetwarzania końcowego. Zapewnia szybki i dokładny zestaw narzędzi do projektowania i symulacji procesu części z selektywnego topienia laserowego (SLM). Poprzez uchwycenie zachowania niezależnego od typu drukarki, projektanci mogą ocenić i łatwo zmodyfikować krytyczne zmienne procesu. Dalsze analizy procesu produkcyjnego można przeprowadzić przy użyciu narzędzi innych firm dostępnych w ramach Altair Partner Alliance (APA).

Zobacz więcej
Formowanie wtryskowe

Formowanie wtryskowe

Altair® Inspire™ Mold to nowoczesne, zintegrowane oprogramowanie usprawniające projektowanie dla produkcji (DfM) elementów formowanych wtryskowo. Szybkie, dokładne symulacje pozwalają odpowiedzieć na pytanie “czy to się wypełni?” nawet w przypadku dużych, złożonych części w czasie krótszym niż godzina. Rozwiązanie pozwala na identyfikację potencjalnych wad produkcyjnych na wczesnym etapie procesu rozwoju i podejmowanie lepszych, bardziej świadomych decyzji projektowych. Przeskocz od “wiedzy o produkcji” do “wiedzy dlaczego”, dostarczaj doskonałe produkty, zmniejszaj ilość braków i obniżaj koszty przeróbki narzędzi. Dla bardziej zaawansowanych analiz Altair® SimLab™ oferuje płynny, kompleksowy przebieg symulacji od wykonalności do walidacji wydajności.

Zobacz więcej
Odlewnictwo

Odlewnictwo

Oferta firmy Altair obejmuje oprogramowanie do symulacji szybkiego procesu odlewania, które pozwala użytkownikowi ulepszyć i zoptymalizować wytwarzane komponenty w celu uniknięcia typowych wad odlewniczych. Altair® Inspire™ Cast to środowisko symulacyjne skoncentrowane na tworzeniu wysokiej jakości komponentów o zwiększonej rentowności. Dzięki wysoce intuicyjnemu interfejsowi nadaje się zarówno dla początkujących użytkowników, jak i ekspertów. Dodatkowe produkty symulacji odlewniczych są dostępne poprzez APA.

Zobacz więcej
Formowanie metali

Formowanie metali

Altair® Inspire™ Form to oprogramowanie do symulacji formowania blach, które umożliwia użytkownikom optymalizację produktów do produkcji z uwzględnieniem: wczesnej formowalności, wykorzystania materiału i kosztów. Program obsługuje formowanie blach na zimno i na gorąco, gięcie rur oraz hydroformowanie i formowanie kompozytów. W ciągu kilku sekund można przeprowadzić wczesną analizę wykonalności produkcji lub wykonać zaawansowaną walidację procesu, optymalizację i wirtualne próby, korzystając z dokładnego, wysoce skalowalnego rozwiązania.

Zobacz więcej
Wytłaczanie

Wytłaczanie

Każda firma zajmująca się wytłaczaniem dąży do wyeliminowania kosztownych prototypów i skrócenia cykli przeprojektowania. Dzięki Altair, zaawansowane symulacje fizyczne są teraz dostępne dla organizacji każdej wielkości. Altair® Inspire™ Extrude to rozwiązanie symulacyjne dla wytłaczania metali i polimerów. Pomaga osiągnąć wzrost wydajności poprzez zmniejszenie kosztów rozwoju produktu i poprawę jakości wytłaczania, zwiększając wydajność produkcji. Niższe wskaźniki odpadów można osiągnąć poprzez zbadanie ulepszeń procesu na wirtualnej prasie.

Zobacz więcej
Produkcja procesowa

Produkcja procesowa

Oprogramowanie Altair® EDEM™ jest używane przez czołowe firmy zajmujące się produkcją procesową na całym świecie. Znajduje zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym, pakowanych towarów konsumpcyjnych i asfaltu. Służy do optymalizacji wydajności sprzętu obsługującego i przetwarzającego cząstki stałe przechowywane luzem. EDEM umożliwia firmom dokładne symulowanie i analizowanie zachowania cząstek, od proszków do tabletek, dostarczając kluczowych informacji na temat procesów, które w innym przypadku są trudne lub wręcz niemożliwe do zmierzenia.

Zobacz więcej
Spienianie poliuretanu

Spienianie poliuretanu

Sztywne i elastyczne pianki poliuretanowe, znane również jako polimery komórkowe lub ekspandowane są powszechnie wykorzystywane. Ich ważne atrybuty, takie jak lekkość, adaptowalna wytrzymałość na jednostkę wagi i właściwości izolacyjne, a także ich nieodłącznie wysoka trwałość czynią je atrakcyjnymi w coraz szerszym zakresie zastosowań przemysłowych i domowych.

Altair® Inspire™ PolyFoam zapewnia nowoczesne zintegrowane podejście do usprawnienia DfM elastycznych komponentów z pianki formowanej i sztywnych paneli z pianki.

Zobacz więcej
Płytki drukowane i elektronika

Płytki drukowane i elektronika

Przeprowadzaj kontrole DfM na wczesnym etapie cyklu rozwojowego dzięki Altair® Pollex™. Zwiększ wydajność produkcji płytek drukowanych (PCB), montażu i testów końcowych, dzięki eksportowi danych dotyczących produkcji, montażu, panelowania i testowania do maszyn linii produkcyjnej.

PollEx to nie tylko narzędzie do weryfikacji PCB, to rozwiązanie, które przyspiesza rozwój dzisiejszych inteligentnych, połączonych i szczelnie opakowanych produktów elektronicznych.

Zobacz więcej
Kompozyty

Kompozyty

Zachowanie materiałów kompozytowych jest definiowane w trakcie produkcji komponentów. Opracuj i symuluj wieloskalowe modele materiałów heterogenicznych za pomocą programu Altair® Multiscale Designer™. Zapewniaj przy tym możliwość produkcji dzięki symulacji drapania i formowania dla laminatów warstwowych i wielowarstwowych, łącząc produkty firmy Altair i APA.

W przypadku tworzyw sztucznych SimLab obejmuje bardzo dokładną symulację orientacji włókien podczas wypełniania oraz analizę wydajności strukturalnej całego zespołu.

Zobacz więcej

Rozwiązania Altair Partner Alliance (APA) dla produkcji

Jeszcze bardziej usprawnij swoją produkcję dzięki produktom partnerskim z APA. Rozwiązania produkcyjne APA cechuje integracja z przepływami pracy Altair, co pomaga usprawnić cykl rozwoju produktu.

  • W przypadku produkcji addytywnej metali, Amphyon firmy Oqton jest potężnym narzędziem do przygotowania zadania opartego na symulacji, które zwiększa dokładność części i minimalizuje liczbę awarii.
  • Uzupełnij optymalizację topologii Altair oprogramowaniem 3-matic firmy Materialise, które pracuje na poziomie STL, aby umożliwić użytkownikom modyfikację projektów, remesh, tworzenie tekstur 3D i wiele innych.
  • AFDEX firmy MFRC jest idealnym narzędziem do zaspokojenia potrzeb symulacji odlewania metali i lepszego przewidywania obciążeń związanych z formowaniem metali.

Te i inne narzędzia są dostępne dzięki licencji Altair Units.

Rozwiązania Altair Partner Alliance (APA) dla produkcji
Altair Poland

Chcesz ruszyć do przodu?
Jesteś we właściwym miejscu.

Już teraz możesz w łatwy sposób skontaktować się z nami i umówić bezpłatną konsultację dotyczącą Twoich potrzeb.
Umów darmową konsultację

Newsletter

Chcesz wiedzieć więcej o oprogramowaniu Altair i symulacjach CAE?

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych (podanego adresu e-mail) w celu otrzymywania bezpłatnego newslettera zawierającego informacje o nowych artykułach pojawiających się w sekcji blog, case study, usługach, oprogramowaniu, ofertach promocyjnych oferowanych przez Endego sp. z o.o. W każdym momencie możesz wycofać tę zgodę. Pełna informacja o administratorze i zasadach ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych (podanego adresu e-mail) w celu otrzymywania bezpłatnego newslettera zawierającego informacje o nowych artykułach pojawiających się w sekcji blog, case study, usługach, oprogramowaniu, ofertach promocyjnych oferowanych przez Endego sp. z o.o. W każdym momencie możesz wycofać tę zgodę. Pełna informacja o administratorze i zasadach ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.

 

I consent to use my personal data (e-mail address provided) to receive a free newsletter containing information about new articles appearing in the blog section, case studies, services, software, and promotional offers offered by Endego Sp. z o.o.. You can withdraw this consent at any time. Please consult the Privacy Policy for complete information about the administrator and data protection rules.