Menu toggler
Menu toggler

Usługi finansowe.

Dzięki 30-letniemu doświadczeniu Altair w pracy z organizacjami świadczącymi usługi finansowe – w tym z wieloma największymi światowymi bankami, uniami kredytowymi i dostawcami usług hipotecznych – rozumiemy, w jaki sposób analityka może pomóc w obszarach ograniczania ryzyka, nadzoru regulacyjnego, nowych sposobów angażowania klientów, wglądu operacyjnego i innych. Nasza oferta obejmuje łatwe w użyciu, pozbawione kodu rozwiązania transformacji danych, uczenia maszynowego, wizualizacji danych w czasie rzeczywistym oraz platformę przetwarzania strumieniowego. Umożliwiają one kadrze kierowniczej, analitykom finansowym i naukowcom zajmującym się danymi wspólne uzyskanie wglądu w procesy w oparciu o ustrukturowane, godne zaufania i dokładne dane.

Potwierdzenie obrotów i sald

Potwierdzenie obrotów i sald

Wykorzystaj zautomatyzowane przepływy pracy, które minimalizują zaangażowanie człowieka w całym procesie i automatyzują zadania związane z uzgadnianiem rachunków bankowych. Narzędzia pozwalają konsolidować tysiące raportów i arkuszy kalkulacyjnych, standaryzować formaty raportów i poprawiać prognozowanie. Bezproblemowa integracja z automatyzacją przetwarzania robotycznego (RPA) pomaga służbom finansowym wyeliminować nieefektywność z operacji back office i obniżyć koszty.

Cykl udzielania pożyczek

Cykl udzielania pożyczek

Usprawnij cykl kredytowy i zmniejsz ryzyko. Doświadczenie firmy Altair w zakresie uruchamiania kredytów, kart wyników dla inicjacji, portfela kredytowego i obsługi, optymalizacji windykacji oraz zmian w liniach kredytowych to tylko niektóre z wielu obszarów, w których nasza zintegrowana platforma analityczna jest wykorzystywana przez wiele światowych banków i unii kredytowych.

Handel elektroniczny

Handel elektroniczny

Analizuj warunki rynkowe i aktywność handlową, aby podejmować mądre decyzje dotyczące czasu i realizacji. Identyfikuj przypadki potencjalnego spoofingu, quote stuffingu, wash tradingu i innych nieuczciwych działań. Oceniaj inwestorów na podstawie podejmowanego przez nich ryzyka i porównuj ich obecne wyniki z wynikami z przeszłości. Analizuj dane w czasie rzeczywistym i historyczne, aby zobaczyć całą aktywność handlową i zapobiec oszustwom.

Wykrywanie nieuczciwych działań

Surowe dane przychodzące w postaci PDF lub raportów tekstowych od klientów i systemów innych firm mogą powodować zamieszanie związane z podwójnymi płatnościami, schematami gotówkowymi lub rozliczeniowymi lub innymi rodzajami oszustw korporacyjnych. Rozwiązania Altair w zakresie przygotowania danych mogą zautomatyzować ekstrakcję i transformację danych z tych formatów i zastosować zaawansowane techniki wykrywania oszustw, takie jak prawo Benforda lub testy Gestalt. Łatwe generowanie i wdrażanie reguł biznesowych przy użyciu analityki predykcyjnej Altair pozwala zidentyfikować prawdopodobne oszustwa. System głębokiego uczenia Altair jest bardzo skuteczny w modelowaniu złożonych relacji między wejściami, wyjściami i znajdowaniu wzorców oszustw w dużych ilościach danych.

Wykrywanie nieuczciwych działań
Udzielanie kredytów

Udzielanie kredytów

Firmy z branży finansowej borykają się z problemem dokładnego, przejrzystego i zgodnego z przepisami modelowania ryzyka. Może to być szczególnie trudne, gdy próbują określić, kto może narazić firmę na ryzyko podczas oferowania linii kredytowych istniejącym lub nowym wnioskodawcom. Dzięki systemowi Altair rośnie trafność oceny wnioskodawców o produkty wiążące się z ryzykiem lub wniosków o autoryzację. Daje on także możliwość stworzenia predykcyjnej oceny skutków zwiększenia linii kredytowej. Może w efekcie pomóc organizacjom świadczącym usługi finansowe lepiej zrozumieć, kto może być w większym stopniu narażony na niespłacanie kredytów. Dzięki tej wiedzy można zastosować lepsze metody windykacji i wdrożyć lepsze strategie postępowania z klientami zalegającymi z płatnościami.

Finansowa analityka marketingowa

Zespoły marketingowe często stają przed wyzwaniem przewidzenia, jak klienci zareagują na ich kampanie. Wdrożenie skutecznej kampanii marketingowej – czy to koncentrującej się na sprzedaży dodatkowych produktów lub usług (cross-selling), oferowaniu produktu lub usługi o wyższej wartości (upselling), czy też pozyskiwaniu nowych klientów – może wymagać użycia odrębnych i bardzo zróżnicowanych zbiorów danych. Altair upraszcza opracowanie kampanii marketingowych poprzez automatyzację i zastosowanie modeli uczenia maszynowego w celu oszacowania prawdopodobieństwa sukcesu. Testowanie scenariuszy pod kątem zmiennych kontrolowanych i niekontrolowanych pozwala na wdrożenie strategii kampanii marketingowej, która dociera do właściwej grupy odbiorców, z właściwym przekazem, przy użyciu właściwego kanału.

Finansowa analityka marketingowa
Handel elektroniczny

Handel elektroniczny

Opóźnienia w podejmowaniu decyzji są w handlu elektronicznym szczególnie kosztowne – niezależnie od tego, czy chodzi o akcje, papiery wartościowe o stałym dochodzie, transakcje walutowe, transakcje typu futures czy towary. Czekanie na raporty z końca dnia oznacza, że prawdopodobnie przegapisz zyskowne okazje lub nie zareagujesz na zagrożenia dla zgodności z przepisami, dopóki nie będzie za późno. Altair daje traderom, analitykom i pracownikom odpowiedzialnym za przestrzeganie przepisów narzędzia potrzebne do budowania i wdrażania własnych systemów monitorowania i analizy w czasie rzeczywistym bez konieczności pisania jakiegokolwiek kodu. Platforma Altair spełnia specyficzne wymagania biur tradingowych o wysokiej intensywności pracy i umożliwia im natychmiastowe reagowanie na szybko zmieniające się wydarzenia rynkowe.

Altair Poland

Chcesz ruszyć do przodu?
Jesteś we właściwym miejscu.

Już teraz możesz w łatwy sposób skontaktować się z nami i umówić bezpłatną konsultację dotyczącą Twoich potrzeb.
Umów darmową konsultację

Newsletter

Chcesz wiedzieć więcej o oprogramowaniu Altair i symulacjach CAE?

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych (podanego adresu e-mail) w celu otrzymywania bezpłatnego newslettera zawierającego informacje o nowych artykułach pojawiających się w sekcji blog, case study, usługach, oprogramowaniu, ofertach promocyjnych oferowanych przez Endego sp. z o.o. W każdym momencie możesz wycofać tę zgodę. Pełna informacja o administratorze i zasadach ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych (podanego adresu e-mail) w celu otrzymywania bezpłatnego newslettera zawierającego informacje o nowych artykułach pojawiających się w sekcji blog, case study, usługach, oprogramowaniu, ofertach promocyjnych oferowanych przez Endego sp. z o.o. W każdym momencie możesz wycofać tę zgodę. Pełna informacja o administratorze i zasadach ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.

 

I consent to use my personal data (e-mail address provided) to receive a free newsletter containing information about new articles appearing in the blog section, case studies, services, software, and promotional offers offered by Endego Sp. z o.o.. You can withdraw this consent at any time. Please consult the Privacy Policy for complete information about the administrator and data protection rules.