Menu toggler
Menu toggler

Elektromagnetyka.

Oprogramowanie Altair jest wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu do rozwiązywania szerokiego zakresu problemów elektromagnetycznych – od statyki do niskich i wysokich częstotliwości. Dysponujemy narzędziami, których potrzebujesz – niezależnie od tego, czy zapewnienie efektywnego badania szerokiego spektrum działania elektromagnetycznego w Twojej aplikacji wymaga zastosowania wielu technik częstotliwościowych i czasowych z prawdziwą hybrydyzacją czy też symulacji magnetostatycznych, stanów ustalonych i przejściowych.

Przeglądaj produkty

Łączność bezprzewodowa

Altair® Feko® jest wiodącym narzędziem do projektowania anten, umieszczania anten i ich sprzęgania, wirtualnych jazd testowych i lotów, symulacji zakłóceń częstotliwości radiowych, pokrycia i planowania radarów i radia oraz zarządzania widmem. Zapewnia unikalne rozwiązanie łączące wydajność zainstalowanej anteny z analizą zasięgu sieci bezprzewodowej, a jego hybrydowe i równoległe solvery pozwalają klientom na efektywną analizę złożonych i elektrycznie dużych zagadnień. Dzięki technologiom WinProp i WRAP rozwiązanie zawiera również szybkie i dokładne modele propagacji fal dla wszystkich scenariuszy, od wewnętrznych, poprzez miejskie i wiejskie do ogólnokrajowych.

Łączność bezprzewodowa
Systemy elektromechaniczne

Systemy elektromechaniczne

Altair® Flux® pozwala modelować nawet najbardziej złożone systemy elektromechaniczne z potwierdzoną dokładnością. Zapewnia możliwości wielofizyczne, jak: statyka magnetoelektryczna, warunki ustalone i przejściowe wraz z właściwościami elektrycznymi i termicznymi. Wszystko to w celu optymalizacji wydajności, sprawności, wymiarów, kosztów i wagi maszyny. Narzędzie jest wykorzystywane do projektowania czujników i siłowników, a także urządzeń elektrycznych o dużej mocy, w tym transformatorów, izolatorów, listew zasilających i wyłączników. Elektryczne maszyny wirujące mogą być szybko opracowane w Altair® FluxMotor®. Następnie, dzięki możliwościom solvera Flux dostępnego w Altair® SimLab® – wielodyscyplinarnym środowisku Altair zorientowanym na proces, użytkownicy mogą przeprowadzić wybrane testy, wypróbować różne konfiguracje, porównać wyniki i zoptymalizować wydajność, a wszystko to w intuicyjnym środowisku użytkownika.

RCS i struktury typu Radome

RCS i struktury typu Radome

Feko umożliwia klientom analizę wydajności dla zróżnicowanych gałęzi przemysłu i szerokiego zakresu rozmiarów elektrycznych. Pomaga odpowiedzieć na pytania dotyczące przekroju radarowego (RCS) w motoryzacji, energetyce, komunikacji i obronie. Dzięki integracji wielu rozwiązań, pozwala dokładnie przeanalizować złożone problemy wielofizyczne stawiane przez radomy, takie jak m.in.: ochrona anten, przyczynianie się do wydajności aerodynamicznej i dostarczanie pożądanej przejrzystości elektromagnetycznej.

Zobacz więcej
EMC i EMI

EMC i EMI

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) i zakłócenia elektromagnetyczne (EMI) stały się kluczowymi tematami wraz z rozpowszechnianiem się urządzeń podłączonych do sieci, zarówno ze względu na integrację komponentów, jak i spełnienie wymagań przepisów EMC. Flux może ocenić pole magnetyczne promieniowane przez kable zasilające i szyny zbiorcze oraz wpływ pól zewnętrznych na działanie czujników i siłowników. Feko potrafi prowadzić symulacje promieniowania i napromieniowania kabli, anten i urządzeń, zapewniając informacje potrzebne do projektowania skutecznego ekranowania.

Zobacz więcej
Zagrożenie promieniowaniem i Bio-EM

Zagrożenie promieniowaniem i Bio-EM

Człowiek niemal wszędzie narażony jest na działanie pól elektromagnetycznych, które w przypadku wysokich poziomów mocy mogą negatywnie wpływać na zdrowie. Wraz z postępem technicznym w otoczeniu pojawiają się nowe źródła pola. Dla tego rodzaju urządzeń elektronicznych musi być weryfikowana ich zgodność z przepisami. Feko jest wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu do oceny i zapewnienia wglądu w interakcję pól elektromagnetycznych wewnątrz lub w pobliżu ciała, z uwzględnieniem zgodności z przepisami ograniczającymi współczynniki absorpcji, w tym SAR, oraz wzrost temperatury w ciele.

Rozwiązania Altair Partner Alliance (APA) dla elektromagnetyki

APA oferuje innowacyjne rozwiązania podmiotom poszukującym oprogramowania elektromagnetycznego, które uzupełni posiadany przez nie zestaw narzędzi elektromagnetycznych Altair. Pozwalają one m.in. symulować wydajność elektromagnetyczną w projektach obwodów, komponentów i systemów. Produkty naszych partnerów charakteryzują się zintegrowanym przepływem pracy, który pomaga osiągnąć sukces projektowy w zakresie elektroniki wysokiej prędkości, komponentów elektromechanicznych, systemów komunikacyjnych i innych.

  • Mician oferuje µWave Wizard™ do projektowania i symulacji 3D w pełnym zakresie fal.
  • TracePro firmy Lambda oferuje śledzenie promieni, analizę, import/eksport CAD i optymalizację w celu rozwiązania szerokiej gamy problemów w projektowaniu oświetlenia i analizie optycznej.

Te i inne narzędzia są dostępne dzięki licencji Altair Units.

Rozwiązania Altair Partner Alliance (APA) dla elektromagnetyki
Altair Poland

Chcesz ruszyć do przodu?
Jesteś we właściwym miejscu.

Już teraz możesz w łatwy sposób skontaktować się z nami i umówić bezpłatną konsultację dotyczącą Twoich potrzeb.
Umów darmową konsultację

Newsletter

Chcesz wiedzieć więcej o oprogramowaniu Altair i symulacjach CAE?


Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych (podanego adresu e-mail) w celu otrzymywania bezpłatnego newslettera zawierającego informacje o nowych artykułach pojawiających się w sekcji blog, case study, usługach, oprogramowaniu, ofertach promocyjnych oferowanych przez Endego sp. z o.o. W każdym momencie możesz wycofać tę zgodę. Pełna informacja o administratorze i zasadach ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.

 

I consent to use my personal data (e-mail address provided) to receive a free newsletter containing information about new articles appearing in the blog section, case studies, services, software, and promotional offers offered by Endego Sp. z o.o.. You can withdraw this consent at any time. Please consult the Privacy Policy for complete information about the administrator and data protection rules.