Menu toggler
Menu toggler

Altair® Multiscale Designer®.

Ramy rozwoju modelu materiałowego

Wieloskalowe modelowanie materiałów jest potężną metodą pozwalającą uzyskać wgląd w zaawansowane zachowanie materiałów. Szczególnie w przypadku materiałów kompozytowych, wieloskalowość jest powszechnie przyjętym, standardowym sposobem dokładnego i wydajnego przewidywania właściwości materiału w symulacjach strukturalnych.

W pełni zintegrowany z produktami symulacyjnymi Altair, Multiscale Designer jest kompleksowym narzędziem do rozwoju wysoce przewidywalnych i wydajnych obliczeniowo modeli materiałowych dla wszystkich zachowań materiałów: od jednorodnych izotropowych do heterogenicznych anizotropowych. Multiscale Designer redukuje czas i koszty związane z opracowaniem wysoce przewidywalnych modeli materiałowych przy minimalnych wymaganiach dotyczących danych eksperymentalnych.

Wieloskalowe modelowanie i symulacje materiałowe

Modele materiałowe Multiscale Designer mogą być używane ze standardowymi solverami przemysłowymi w celu poprawy optymalizacji projektu zaawansowanych konstrukcji materiałowych poprzez wieloskalowe symulacje strukturalne. Na potrzeby rozwoju modeli materiałowych dostępne są dobrze zdefiniowane metodologie. Obejmują one zadania dla: materiałów wzmacnianych włóknami ciągłymi, produktów jednokierunkowych i tkanych oraz materiałów formowanych wtryskowo, a także produktów wzmacnianych włóknami krótkimi i długimi. Ponadto dostępna jest metodologia modelowania struktur kratowych.

Modele materiałowe Multiscale Designer mogą być używane w analizach implicite i explicite w najpopularniejszych dostępnych na rynku solverach. Wspierają paralelizację sprzętową na różnych platformach.

Wieloskalowe modelowanie i symulacje materiałowe

Dlaczego Multiscale Designer?

Usprawnienie procesu projektowania kompozytów

Usprawnienie procesu projektowania kompozytów

Poprzez wykonanie odpowiednich testów do charakteryzacji materiału, podejście wieloskalowe znacznie poprawia dokładność symulacji. Dzięki zmniejszeniu potrzeby wykonywania testów fizycznych, lepsze projekty są generowane w krótszym czasie.

Wykonuj bardziej wiarygodne symulacje kompozytów

Wykonuj bardziej wiarygodne symulacje kompozytów

Wykorzystaj naszą dobrze ugruntowaną metodologię do wykonywania wiarygodnych symulacji kompozytów. Po opracowaniu wieloskalowego modelu materiału, jego zastosowanie w symulacjach jest proste i nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu wieloskalowości.

Uzyskaj dokładne i kompletne dane materiałowe do symulacji

Uzyskaj dokładne i kompletne dane materiałowe do symulacji

Uzyskaj dokładne wieloskalowe modele materiałowe dzięki dobrze zdefiniowanemu procesowi. Modele materiałowe można wykorzystać do analizy metodą elementów skończonych implicite i explicite za pomocą programów Altair® OptiStruct® i Altair® Radioss® oraz znanych solverów innych firm.

Kluczowe cechy

Pojedyncze i wieloskalowe modele materiałowe

Intuicyjny, trzyetapowy proces pozwala na opracowanie wysoce przewidywalnych, wydajnych obliczeniowo modeli materiałowych w jednej lub wielu skalach. Przy minimalnej ilości danych eksperymentalnych, można tworzyć materiały: od kruchych do ciągliwych oraz od jednorodnych izotropowych do heterogenicznych anizotropowych.

Biblioteka parametrycznych komórek jednostkowych i zewnętrznych komórek jednostkowych

Łatwo twórz komórki jednostkowe dla ciągłych, nieciągłych, tkanych i cząsteczkowych form produktów, korzystając z wbudowanej biblioteki parametrycznych komórek jednostkowych. Utwórz komórkę jednostkową w dowolnym preprocesorze, zaimportuj do Multiscale Designer używając formatów OptiStruct® (.fem), Abaqus (.inp) i Nastran (.bdf).

Wirtualne Laboratorium Badawcze

Zastosuj dowolny wielo- lub jednoskalowy model materiału do międzynarodowych próbek ASTM/ISO z biblioteki parametrycznych modeli strukturalnych, aby przeprowadzić pełną symulację zdefiniowanej próby. Zastosowanie deterministycznych lub stochastycznych modeli materiałowych umożliwia uzyskanie wyników z uwzględnieniem dopuszczalnych wartości A i B.

Przepływy pracy przy tworzeniu modelu materiałowego w przód i w tył

Wykorzystaj znane właściwości materiału składowego do obliczenia właściwości homogenizowanych (metoda forward). Wykorzystuj parametry znanego materiału homogenicznego do obliczenia właściwości materiału składowego (podejście odwrotne).

Bazy danych materiałów - składowe i wieloskalowe

Baza danych materiałów składowych zawiera „typowe” właściwości dla metali (żelaznych i nieżelaznych), polimerów (termoplastów i termoutwardzalnych) oraz włókien (aramidowych, węglowych, szklanych, innych). Baza danych materiałów wieloskalowych posiada wieloskalowe modele materiałów, zwalidowane względem NIAR NCAMP/AGATE.

Symulacja strukturalna w wielu skalach

Narzędzie zawiera wtyczki do solverów symulacji strukturalnych, pozwalające na użycie wielo- lub jednoskalowych modeli materiałowych na dowolnym zewnętrznie utworzonym modelu. Obsługuje zarówno rozwiązania implicite jak i explicite dla programu Altair oraz solverów innych firm.

Altair Poland

Chcesz ruszyć do przodu?
Jesteś we właściwym miejscu.

Już teraz możesz w łatwy sposób skontaktować się z nami i umówić bezpłatną konsultację dotyczącą Twoich potrzeb.
Umów darmową konsultację

Newsletter

Chcesz wiedzieć więcej o oprogramowaniu Altair i symulacjach CAE?

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych (podanego adresu e-mail) w celu otrzymywania bezpłatnego newslettera zawierającego informacje o nowych artykułach pojawiających się w sekcji blog, case study, usługach, oprogramowaniu, ofertach promocyjnych oferowanych przez Endego sp. z o.o. W każdym momencie możesz wycofać tę zgodę. Pełna informacja o administratorze i zasadach ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych (podanego adresu e-mail) w celu otrzymywania bezpłatnego newslettera zawierającego informacje o nowych artykułach pojawiających się w sekcji blog, case study, usługach, oprogramowaniu, ofertach promocyjnych oferowanych przez Endego sp. z o.o. W każdym momencie możesz wycofać tę zgodę. Pełna informacja o administratorze i zasadach ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.

 

I consent to use my personal data (e-mail address provided) to receive a free newsletter containing information about new articles appearing in the blog section, case studies, services, software, and promotional offers offered by Endego Sp. z o.o.. You can withdraw this consent at any time. Please consult the Privacy Policy for complete information about the administrator and data protection rules.