Menu toggler
Menu toggler

Altair AcuSolve™.

Płyny ogólnego zastosowania i symulacja termiczna

Dla analityka wykonującego zaawansowane modelowanie obliczeniowej dynamiki płynów (CFD) lub inżyniera projektowego, który musi szybko zrozumieć wpływ płynów lub temperatury na projekt, Altair oferuje kompletny zestaw narzędzi wspierających każdy projekt. Od szczegółowej analizy komponentów do pełnej wydajności systemu, Altair oferuje szereg skalowalnych solwerów i solidne oprogramowanie do wstępnego i końcowego przetwarzania CFD.

 

 

Dynamika płynów z uwzględnieniem symulacji cząsteczek

AcuSolve® jest sprawdzonym atutem dla firm, które chcą zbadać projekty poprzez zastosowanie pełnego zakresu przepływu, wymiany ciepła, turbulencji i możliwości analizy materiałów nienewtonowskich bez trudności związanych z tradycyjnymi aplikacjami CFD. AcuSolve jest solidny, skalowalny i dokładny niezależnie od jakości i topologii elementów siatki. Żadne oprogramowanie CFD nie pozwoli Ci szybciej osiągnąć celu: przeanalizować wyniki i zgłębić fizykę produktów.

Dynamika płynów z uwzględnieniem symulacji cząsteczek

Dlaczego AcuSolve?

Skup się na rozwiązywaniu rzeczywistych problemów projektowych

Skup się na rozwiązywaniu rzeczywistych problemów projektowych

Zapewnia solidny proces uzyskiwania dokładnych wyników płynnych i termicznych przy minimalnej interakcji ze strony użytkownika.

Większa współpraca wielodyscyplinarna

Większa współpraca wielodyscyplinarna

Naturalnie nadaje się do interakcji i współsymulacji z solverami strukturalnymi opartymi na elementach skończonych, wynikających ze wspólnej bazy analitycznej.

Szybka i dokładna analiza CFD

Szybka i dokładna analiza CFD

Naukowo sprawdzone metody numeryczne zapewniają szybkie tempo zbieżności liniowej i nieliniowej zarówno dla symulacji w stanie ustalonym, jak i przejściowym.

Kluczowe cechy

Solver implicite

Dzięki funkcji implicit time stepping w AcuSolve można wykonywać większe kroki czasowe przy zachowaniu dokładności.

Dokładność drugiego rzędu w przestrzeni i czasie

AcuSolve jest dokładny drugiego rzędu w przestrzeni i czasie, bez konieczności inicjowania modelu symulacją pierwszego rzędu.

Sprzężone prędkości i ciśnienia

Szybko rozwiązuje sprzężone systemy prędkości i ciśnienia, zachowując stabilność.

Steady State Time Marching

Zbieżność stanu ustalonego jest osiągana szybko, dla wielu problemów w czasie krótszym niż 100 iteracji, co zwiększa wydajność symulacji.

Stabilna analiza długotrwałych stanów przejściowych

Symuluj zdarzenia termiczne do ich zakończenia z pewnością: Stabilność AcuSolve podczas długich analiz przejściowych jest niezrównana.

Niewrażliwość na jakość siatki

Podczas gdy w niektórych innych kodach CFD jakość siatki wpływa na dokładność i niezawodność, AcuSolve nie wymaga idealnej siatki.

Minimalne ograniczenia CFL

Brak tradycyjnych ograniczeń parametrów Courant-Friedrichs-Lewy (CFL).

Masowo skalowalny

Od samego początku, architektura AcuSolve wykorzystuje masowo równoległe maszyny i skaluje się niezawodnie dla każdej potrzeby symulacji.

Akcelerowany przez GPU

Szybkość działania AcuSolve jest dodatkowo zwiększana poprzez wykorzystanie lokalnie dostępnych zasobów dzięki akceleracji przez GPU.

Altair Poland

Chcesz ruszyć do przodu?
Jesteś we właściwym miejscu.

Już teraz możesz w łatwy sposób skontaktować się z nami i umówić bezpłatną konsultację dotyczącą Twoich potrzeb.
Umów darmową konsultację

Newsletter

Chcesz wiedzieć więcej o oprogramowaniu Altair i symulacjach CAE?

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych (podanego adresu e-mail) w celu otrzymywania bezpłatnego newslettera zawierającego informacje o nowych artykułach pojawiających się w sekcji blog, case study, usługach, oprogramowaniu, ofertach promocyjnych oferowanych przez Endego sp. z o.o. W każdym momencie możesz wycofać tę zgodę. Pełna informacja o administratorze i zasadach ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych (podanego adresu e-mail) w celu otrzymywania bezpłatnego newslettera zawierającego informacje o nowych artykułach pojawiających się w sekcji blog, case study, usługach, oprogramowaniu, ofertach promocyjnych oferowanych przez Endego sp. z o.o. W każdym momencie możesz wycofać tę zgodę. Pełna informacja o administratorze i zasadach ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.

 

I consent to use my personal data (e-mail address provided) to receive a free newsletter containing information about new articles appearing in the blog section, case studies, services, software, and promotional offers offered by Endego Sp. z o.o.. You can withdraw this consent at any time. Please consult the Privacy Policy for complete information about the administrator and data protection rules.