Menu toggler
Menu toggler

Opieka zdrowotna.

Symulacja może być kluczem do zrozumienia złożonych problemów, odkrywania przełomowych rozwiązań medycznych oraz szybszego, bezpieczniejszego i szerszego udostępniania najnowszych osiągnięć społeczeństwu. Altair pomaga firmom medycznym na całym świecie projektować lepsze produkty, poprawiać opiekę nad pacjentami i redukować koszty dzięki symulacji. Nasze narzędzia do symulacji i optymalizacji umożliwiają projektantom i producentom urządzeń zapewnienie jakości i niezawodności przy jednoczesnym spełnieniu norm prawnych, a nasze technologie analizy danych umożliwiają dostawcom usług medycznych podejmowanie szybszych, bardziej świadomych decyzji.

Ograniczenie badań klinicznych

Ograniczenie badań klinicznych

Producenci urządzeń są zobowiązani do poświęcenia dużej ilości czasu i kosztów na testy kliniczne w celu potwierdzenia bezpieczeństwa i wydajności. Symulacja może przyspieszyć te badania poprzez umożliwienie wirtualnego testowania zmiennych. Wiele wariantów może być skutecznie testowanych na masową skalę bez konieczności przeprowadzania badań na ludziach lub zwierzętach. Zastąpienie nawet jednej zmiennej symulacją może oznaczać oszczędność miesięcy badań i pomóc wprowadzić produkty na rynek szybciej niż konkurencja.

Ulepszanie projektów urządzeń

Ulepszanie projektów urządzeń

Urządzenia medyczne i do odnowy biologicznej muszą być zaprojektowane tak, aby wytrzymać wymagania strukturalne i operacyjne związane z normalnym użytkowaniem, sterylizacją i niewłaściwym użytkowaniem – przy jednoczesnym zrównoważeniu wagi i kosztów. Wymagania rynku w zakresie zwiększonej funkcjonalności, łączności i miniaturyzacji oznaczają, że wszystkie urządzenia mogą skorzystać z symulacji wielu parametrów fizycznych, umożliwiając optymalizację wszystkich kryteriów strukturalnych, termicznych, elektrycznych, elektromagnetycznych i produkcyjnych.

Bezpieczeństwo w środowisku połączonym

Bezpieczeństwo w środowisku połączonym

Zapewnienie bezpiecznych elektromagnetycznych warunków pracy ma kluczowe znaczenie, ponieważ produkty medyczne stają się coraz bardziej połączone. Wymagane jest, aby wszystkie urządzenia spełniały normy ekspozycji na częstotliwości radiowe (RF) w celu uniknięcia negatywnych skutków zdrowotnych. Symulacje komputerowe mogą przeprowadzać oceny wydajności promieniowania, które uwzględniają nie tylko pozycję użytkownika, postawę, płeć, wiek i wzrost, ale także moc, częstotliwość i interakcję wielu urządzeń.

Jak możemy Ci pomóc w opracowaniu kolejnej innowacji medycznej?

Skontaktuj się z nami

Rozwiązania obliczeniowe Altair dla służby zdrowia i nauk przyrodniczych

Organizacje zajmujące się naukami przyrodniczymi od dawna polegają na rozwiązaniach obliczeniowych firmy Altair w zakresie zarządzania złożonymi obciążeniami obliczeniowymi o wysokiej wydajności (HPC) w dziedzinach o krytycznym znaczeniu, takich jak opieka zdrowotna i badania naukowe. Zarówno małe organizacje, jak i czołowe marki zarządzają swoimi HPC za pomocą zaufanych narzędzi Altair do zarządzania obciążeniami, wraz z rozwiązaniami do kontroli administratora HPC, dostępu użytkowników, wskazywania wąskich gardeł I/O i innych. Kiedy spółka zależna Johnson & Johnson, Janssen Pharmaceuticals, która od początku była na czele rozwoju szczepionki COVID-19, potrzebowała odpowiednich narzędzi do zarządzania HPC dla swojej infrastruktury opartej na chmurze, zmodernizowaliśmy zarządzanie obciążeniem pracą do Altair® Grid Engine® – dobrze znanego z integracji z popularnymi aplikacjami z dziedziny nauk przyrodniczych – i wdrożyliśmy najnowsze rozwiązania do zarządzania chmurą.

Rozwiązania obliczeniowe Altair dla służby zdrowia i nauk przyrodniczych
Altair Analityka w Ochronie Zdrowia

Altair Analityka w Ochronie Zdrowia

W szybko zmieniającej się i złożonej branży zrozumienie wpływu rosnącej ilości i cyfryzacji danych dotyczących pacjentów, lekarzy, przepisów i finansów jest kluczowe dla wydajnej organizacji opieki zdrowotnej na całym świecie. Altair umożliwia dostawcom, płatnikom i firmom biofarmaceutycznym podejmowanie szybszych i bardziej świadomych decyzji poprzez przekształcanie rozproszonych danych i wykorzystanie uczenia maszynowego w celu optymalizacji kosztów, poprawy efektywności klinicznej i finansowej, zarządzania zasobami i łańcuchami dostaw oraz zapewnienia lepszego dostępu do wysokiej jakości opieki nad pacjentami.

Bezkodowe, samoobsługowe rozwiązania analityczne firmy Altair pozwalają naukowcom zajmującym się danymi oraz użytkownikom systemów operacyjnych na optymalizację procesu decyzyjnego poprzez zarządzanie i analizę istotnych danych klinicznych, roszczeniowych, demograficznych oraz danych związanych z przychodami. Altair może pomóc organizacjom opieki zdrowotnej w strategicznym i szybkim zarządzaniu płynnością zasobów i spełnianiu stale zmieniających się wymogów prawnych.

Implanty ortopedyczne i konstrukcje zastępcze

Od ponad 25 lat Altair® OptiStruct® jest liderem w branży rozwoju i stosowania technologii optymalizacji dla mocnych, lekkich konstrukcji. Rozwiązanie, opracowane w celu naśladowania wpływu naprężeń mechanicznych na optymalny wzrost kości, jest obecnie wykorzystywana do modelowania złożonych struktur biologicznych i projektowania zoptymalizowanych struktur ortopedycznych. Obejmuje to elementy drukowane 3D o strukturze kratowej, idealne do osteointegracji i promowania unaczynienia.

Pacjenci z określonymi dolegliwościami mogą być teraz leczeni za pomocą indywidualnie zaprojektowanych struktur wszczepialnych. Zoptymalizowane przy użyciu technologii Altair, takie urządzenia zastępcze mogą być wytwarzane przy użyciu drukowanych w 3D resorbowalnych biomateriałów i służyć jako rozwiązanie tymczasowe, dopóki organizm nie wyhoduje własnej tkanki w zastępstwie.

Implanty ortopedyczne i konstrukcje zastępcze
Projektowanie protez i ortez Połączenie optymalizacji z zaawansowaną produkcją

Projektowanie protez i ortez Połączenie optymalizacji z zaawansowaną produkcją

Technologia symulacji Altair jest szeroko stosowana w projektowaniu zoptymalizowanych struktur w protetyce i ortotyce, gdzie indywidualne dopasowanie jest niezbędne do uzyskania wygodnej konstrukcji nośnej. Klinicyści i inżynierowie mają możliwość łatwego modelowania geometrii specyficznej dla pacjenta za pomocą Altair® HyperMesh®, optymalizacji kształtu urządzenia w celu osiągnięcia pożądanego przeniesienia obciążenia za pomocą OptiStruct oraz zrozumienia procesu produkcji polimerów za pomocą Altair® Inspire™ Mold i Altair® Inspire™ Print3D. Wszystko to składa się na udane dopasowanie do pacjenta i zapewnienie funkcjonalności urządzenia, a w efekcie – skrócenie czasu powrotu do zdrowia.

Symulacja złożonej fizyki ludzkiego ciała

Niezależnie od tego, czy importowane są zewnętrzne czy wewnętrzne dane skanowania pacjenta, HyperMesh jest kluczowym narzędziem używanym przez klinicystów i inżynierów do dokładnego modelowania złożonej geometrii ludzkiego ciała. Po utworzeniu, model ten może być następnie wykorzystywany przez różnorodne symulatory fizyki i metody optymalizacji Altair do badania funkcji ciała i opracowywania sposobów poprawy opieki nad pacjentem. Na przykład, dzięki optymalizacji kształtu i symulacji elasto-plastycznej, Altair może modelować złożone systemy biologiczne, takie jak delikatne zachowanie strukturalne stentów wewnątrz naczyń krwionośnych. Analizy deformacji naczyń i przepływu krwi mogą być wykonywane w celu zrozumienia, przewidywania i zapobiegania zaburzeniom.

Takie narzędzia są również niezbędne do tworzenia dokładnych modeli 3D kształtu mózgu, uzyskanych z danych MRI i CT. Modele te pomagają tworzyć mapy sieci naczyń mózgowych oraz diagnozować i zapobiegać chorobom mózgu. Ponadto, technologia Altair jest szeroko stosowana w biomechanice, np. do badania progów urazowych dla wstrząsu mózgu w bezpieczeństwie samochodowym i innych zastosowań w dziedzinie medycyny sportowej.

Symulacja złożonej fizyki ludzkiego ciała
Altair Poland

Chcesz ruszyć do przodu?
Jesteś we właściwym miejscu.

Już teraz możesz w łatwy sposób skontaktować się z nami i umówić bezpłatną konsultację dotyczącą Twoich potrzeb.
Umów darmową konsultację

Newsletter

Chcesz wiedzieć więcej o oprogramowaniu Altair i symulacjach CAE?

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych (podanego adresu e-mail) w celu otrzymywania bezpłatnego newslettera zawierającego informacje o nowych artykułach pojawiających się w sekcji blog, case study, usługach, oprogramowaniu, ofertach promocyjnych oferowanych przez Endego sp. z o.o. W każdym momencie możesz wycofać tę zgodę. Pełna informacja o administratorze i zasadach ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych (podanego adresu e-mail) w celu otrzymywania bezpłatnego newslettera zawierającego informacje o nowych artykułach pojawiających się w sekcji blog, case study, usługach, oprogramowaniu, ofertach promocyjnych oferowanych przez Endego sp. z o.o. W każdym momencie możesz wycofać tę zgodę. Pełna informacja o administratorze i zasadach ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.

 

I consent to use my personal data (e-mail address provided) to receive a free newsletter containing information about new articles appearing in the blog section, case studies, services, software, and promotional offers offered by Endego Sp. z o.o.. You can withdraw this consent at any time. Please consult the Privacy Policy for complete information about the administrator and data protection rules.