Menu toggler
Menu toggler

Płyny i termika.

Niezależnie od tego, czy jesteś analitykiem wykonującym zaawansowane modelowanie obliczeniowej dynamiki płynów (CFD), czy inżynierem projektowym, który szybko musi zrozumieć wpływ płynów lub temperatury na projekt, Altair oferuje kompletną linię narzędzi wspierających Twoją pracę. Od szczegółowej analizy komponentów do badania pełnej wydajności systemu – Altair oferuje szereg skalowalnych solverów w ramach Altair CFD™, jak również solidne oprogramowanie do wstępnego i końcowego przetwarzania CFD.

Przeglądaj produkty
CFD ogólnego przeznaczenia

CFD ogólnego przeznaczenia

Solver wykorzystujący metodę Naviera-Stokesa firmy Altair CFD zawiera pełen zakres możliwości analizy przepływu, wymiany ciepła, turbulencji i materiałów nienewtonowskich. Zapewnia on firmom rozbudowane, skalowalne i dokładne rozwiązanie – niezależnie od jakości i topologii elementów siatki. W Atair ® HyperWorks® dostępny jest dedykowany i usprawniony przepływ pracy – obejmujący przetwarzanie wstępne, wykonanie solvera i przetwarzanie końcowe – wszystko w ramach tego samego interfejsu.

Żadne oprogramowanie CFD nie pozwala szybciej analizować wyników, poznawać fizyki produktu i osiągąć celów.

Zobacz więcej
Aerodynamika i Aeroakustyka

Aerodynamika i Aeroakustyka

Solver metody Lattice Boltzmann (LBM) firmy Altair CFD umożliwia ultraszybkie przewidywanie właściwości aerodynamicznych samochodów osobowych, lekkich ciężarówek, samochodów wyścigowych i pojazdów ciężkich. Zastosowana technologia została zoptymalizowana pod kątem energooszczędnych i ekonomicznych obliczeń opartych na procesorach graficznych, dzięki czemu zapewnia bezkonkurencyjną wydajność i pozwala na całodobowe symulacje nawet najbardziej złożonych modeli na jednym serwerze. Ta rewolucyjna technologia pozwala również na bezpośrednie obliczanie aeroakustyki pochodzącej od maszyn wirujących, takich jak wentylatory chłodzące, silniki elektryczne i źródła energii odnawialnej.

Zobacz więcej
Dynamika płynów oparta na cząsteczkach

Dynamika płynów oparta na cząsteczkach

Solver hydrodynamiki gładkich cząstek (SPH) Altair CFD jest używany do przewidywania przepływu płynów wokół złożonych geometrii pod wpływem skomplikowanego ruchu. Metoda ta przynosi znaczące korzyści w przypadku przepływów na swobodnej powierzchni (ciecz/powietrze) zarówno pod względem czasu jak i dokładności.

Zobacz więcej
Modelowanie metodą elementów dyskretnych

Modelowanie metodą elementów dyskretnych

Altair® EDEM™ to oprogramowanie wykorzystujące metodę elementów dyskretnych (DEM) pozwalające dokładnie symulować i analizować zachowanie materiałów ziarnistych, takich jak: węgiel, rudy kopalniane, włókna, ziarna, tabletki i proszki. Zastosowanie CFD w połączeniu z EDEM umożliwia inżynierom realistyczną symulację interakcji pomiędzy płynem a cząsteczkami oraz badanie szeregu złożonych systemów, takich jak złoża fluidalne, mieszanie ciała stałego z cieczą, powlekanie natryskowe, filtracja i suszenie.

Zobacz więcej
Systemy termo-przepływowe

Systemy termo-przepływowe

Altair® FlowSimulator™ to zintegrowane oprogramowanie do projektowania przepływu, wymiany ciepła i spalania, które umożliwia symulacje o zróżnicowanej dokładności w celu optymalizacji projektowania maszyn i systemów. Stosowany w produkcji i użytkowaniu turbin, przemyśle motoryzacyjnym i energetycznym, FlowSimulator został pierwotnie opracowany jako zunifikowane narzędzie do projektowania systemów płynów w silnikach termicznych, spalania, smarowania i projektowania systemów paliwowych. Jest on zakorzeniony w dekadach praktycznego użytkowania i doświadczenia, z walidacją i weryfikacją właściwą dla lotnictwa.

Zobacz więcej
Chłodzenie elektroniki

Chłodzenie elektroniki

Altair® SimLab® to zorientowane na proces, wielodyscyplinarne środowisko symulacyjne do dokładnej analizy wydajności złożonych zespołów. SimLab zawiera szereg wysoce zautomatyzowanych procesów roboczych umożliwiających przemysłowi elektronicznemu pewną identyfikację i korektę potencjalnych problemów projektowych na wcześniejszym etapie rozwoju dzięki analizie termicznej, która nie wymaga zaawansowanej wiedzy z zakresu CFD. Obejmuje to możliwość symulacji wymagającego chłodzenia elektroniki i innych aplikacji zarządzania termicznego EDA (Electronic Design Automation).

Zobacz więcej

Rozwiązania Altair Partner Alliance (APA) w zakresie płynów i termiki

Rozszerzenie kompletnej linii narzędzi Altair o rozwiązania w zakresie płynów i termiki dostępne w ramach APA. Rozwiązania APA w zakresie płynów i termiki pomagają lepiej zrozumieć interakcję pomiędzy strukturami płynów termicznych.

  • TAITherm firmy ThermoAnalytics tworzy przejściowe prognozy termiczne dla Twojego projektu.
  • AVL FIRE™ M wspiera rozwój zarówno konwencjonalnych, jak i zelektryfikowanych układów napędowych, umożliwiając efektywne rozwiązywanie złożonych problemów związanych z przepływem w różnych zastosowaniach i branżach.
    alsim Paint Shop daje kontrolę nad procesem symulacji lakierowania.
  • DSHplus firmy Fluidon umożliwia prowadzenie dynamicznych, nieliniowych obliczeń złożonych systemów i komponentów hydraulicznych i pneumatycznych.

Te i inne narzędzia są dostępne dzięki licencji Altair Units.

Rozwiązania Altair Partner Alliance (APA) w zakresie płynów i termiki
Altair Poland

Chcesz ruszyć do przodu?
Jesteś we właściwym miejscu.

Już teraz możesz w łatwy sposób skontaktować się z nami i umówić bezpłatną konsultację dotyczącą Twoich potrzeb.
Umów darmową konsultację

Newsletter

Chcesz wiedzieć więcej o oprogramowaniu Altair i symulacjach CAE?


Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych (podanego adresu e-mail) w celu otrzymywania bezpłatnego newslettera zawierającego informacje o nowych artykułach pojawiających się w sekcji blog, case study, usługach, oprogramowaniu, ofertach promocyjnych oferowanych przez Endego sp. z o.o. W każdym momencie możesz wycofać tę zgodę. Pełna informacja o administratorze i zasadach ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.

 

I consent to use my personal data (e-mail address provided) to receive a free newsletter containing information about new articles appearing in the blog section, case studies, services, software, and promotional offers offered by Endego Sp. z o.o.. You can withdraw this consent at any time. Please consult the Privacy Policy for complete information about the administrator and data protection rules.