Menu toggler
Menu toggler

Analityka danych i sztuczna inteligencja (AI).

Dane nie przypominają żadnego innego zasobu Twojej firmy. Nigdy się nie zużywają, nigdy się nie wyczerpują i mogą być wielokrotnie wykorzystywane. Jednak wartość danych nie polega na ich posiadaniu, ale na sposobie ich zastosowania. Altair pozwala przedsiębiorstwom czerpać korzyści z danych, umożliwiając korzystanie z analityki i sztucznej inteligencji w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej i osiągania lepszych wyników finansowych.

Przeglądaj produkty
Wykorzystanie danych i sztucznej inteligencji

Wykorzystanie danych i sztucznej inteligencji

Aby lepiej zrozumieć procesy, klientów i produkty, zespół musi wspólnie generować i udostępniać dane w całej organizacji. Nasze rozwiązania są przeznaczone dla wielu różnych zespołów: od naukowców i inżynierów zajmujących się danymi, przez specjalistów ds. zarządzania przepływem informacji, po analityków biznesowych i kadrę kierowniczą. Dzięki gotowemu do pracy w chmurze interfejsowi bez kodu dostarczamy potężnych narzędzi, których organizacje potrzebują, aby wykorzystać pełną moc analityki danych i AI w całym potoku informacji.

Altair Data Analytics umożliwia organizacjom operacjonalizację analityki danych i AI dzięki bezpiecznym, regulowanym i skalowalnym strategiom.

Łączenie języków programowania

Łączenie języków programowania

Twórz aplikacje skoncentrowane na danych, używając najlepszych do tego celu języków programowania, mieszając składnię z różnych języków w ramach jednego programu. Nasze narzędzia – z interfejsami z kodem i bez kodu – umożliwiają tworzenie, utrzymywanie i uruchamianie modeli i programów przy użyciu języków Python, R, SQL i SAS.

Organizacje, które zainwestowały wiele lat w rozwój IP przy użyciu języka SAS, korzystają z naszych narzędzi, aby nadal utrzymywać i uruchamiać swoje istniejące programy w języku SAS bez potrzeby korzystania z innych produktów firm trzecich.

Transformacja danych

Transformacja danych

Jako lider branży z ponad 30-letnim doświadczeniem w odkrywaniu i przekształcaniu danych, Altair oferuje najszybszy i najłatwiejszy sposób pozyskiwania danych z trudnych, półstrukturalnych źródeł, takich jak pliki PDF, arkusze kalkulacyjne i pliki tekstowe, a także z Big Data i innych źródeł strukturalnych. Niezależnie od tego, czy dane znajdują się w siedzibie firmy, czy w chmurze, Altair może zautomatyzować zadania przygotowawcze i przekształcić dane w dokładne i czyste zbiory informacji w ciągu kilku sekund – a nie godzin lub dni – uwalniając użytkownika od prozaicznych, powtarzalnych i podatnych na błędy zadań i pozwalając mu w efekcie poświęcać czas na działania zwiększające wartość dodaną.

Analityka predykcyjna i uczenie maszynowe

Analityka predykcyjna i uczenie maszynowe

Rozwiązania Altair w zakresie uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji szybko docierają do danych o dużej ziarnistości i niskim opóźnieniu zawierających informacje, które chcesz odkryć. Zapewniamy przejrzystość i automatyzację dzięki funkcjom takim jak AutoML i Explainable AI. Usprawniamy tworzenie modeli, dzięki czemu więcej czasu można poświęcić na analizę, a wynikom można zaufać. Nasze elastyczne podejście bez kodu nie ogranicza sposobu konfigurowania i dostrajania modeli, co daje Ci kontrolę nad ich tworzeniem. Dzięki obsłudze popularnych języków i silników open source można zintegrować nowe modele zbudowane przy użyciu Altair z istniejącą infrastrukturą analityczną.

Wizualizacja danych i przetwarzanie strumieniowe

Wizualizacja danych i przetwarzanie strumieniowe

Dostrzegaj anomalie, trendy i wartości skrajne w ciągu kilku sekund dzięki danym w czasie rzeczywistym i udostępniaj wyniki w całej organizacji za pomocą bogatych, wydajnych pulpitów nawigacyjnych. Nasze rozwiązania w zakresie przetwarzania strumieniowego i wizualizacji danych są przeznaczone dla osób, które muszą podejmować szybkie, w pełni świadome decyzje na podstawie ogromnych ilości szybko zmieniających się danych telemetrycznych, czujników i danych handlowych.

Projektowanie oparte na sztucznej inteligencji

Postępy w dziedzinie AI i uczenia maszynowego (ML) w połączeniu z większą dostępnością rozbudowanych symulacji, testów i zbiorów danych terenowych sprawiły, że nauka o danych inżynieryjnych stała się krytycznym elementem cyklu życia nowoczesnego produktu. Wzbogacona o AI inżynieria wspomagana komputerowo (CAE) oferuje producentom możliwość: wnioskowania w oparciu o uczenie maszynowe; poznawania nowych rozwiązań złożonych problemów projektowych dzięki przepływom pracy sterowanym przez fizykę i AI; oraz osiągania większej innowacyjności produktów dzięki współpracy i konwergencji projektowej.

Projektowanie oparte na sztucznej inteligencji
Altair Poland

Chcesz ruszyć do przodu?
Jesteś we właściwym miejscu.

Już teraz możesz w łatwy sposób skontaktować się z nami i umówić bezpłatną konsultację dotyczącą Twoich potrzeb.
Umów darmową konsultację

Newsletter

Chcesz wiedzieć więcej o oprogramowaniu Altair i symulacjach CAE?


Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych (podanego adresu e-mail) w celu otrzymywania bezpłatnego newslettera zawierającego informacje o nowych artykułach pojawiających się w sekcji blog, case study, usługach, oprogramowaniu, ofertach promocyjnych oferowanych przez Endego sp. z o.o. W każdym momencie możesz wycofać tę zgodę. Pełna informacja o administratorze i zasadach ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.

 

I consent to use my personal data (e-mail address provided) to receive a free newsletter containing information about new articles appearing in the blog section, case studies, services, software, and promotional offers offered by Endego Sp. z o.o.. You can withdraw this consent at any time. Please consult the Privacy Policy for complete information about the administrator and data protection rules.