W filmie pokazano jak wybrać elementy na podstawie wartości atrybutu wykorzystując kilka poleceń TCL. Wartość atrybutu może być równa, większa lub mniejsza niż, bądź znajdować się wewnątrz zakresu.