Film stanowi ogólny przegląd możliwości rozwiązania CFD wraz z omówieniem funkcji jakie pojawiły się w HyperWorks 2022.2 oraz nadchodzących zmian.
W szczególności skupiono się na ulepszeniach i nowych funkcjonalnościach w zakresie modelowania, post-processingu i wizualizacji wyników, omawiając m.in. wsparcie AcuTrace, proces modelowania przepływu zewnętrznego, możliwości opracowań DOE czy przeglądanie projektu.