Jedną z najważniejszych zalet FEKO jest jego zdolność do symulowania skomplikowanych geometrii i materiałów. Altair FEKO umożliwia projektowanie i analizę wielu typów anten, w tym anten kierunkowych, wielokierunkowych, prętowych, planarnych, mikropaskowych, aperturowych, tubowych i bardziej skomplikowanych konstrukcji jak układy antenowe, anteny reflektorowe czy anteny z elementami falowodu. Program pozwala również na symulację różnych środowisk radiowych, takich jak atmosfera ziemska, układy wodne i systemy kosmiczne. Jedną z najważniejszych cech Altair FEKO jest jego wydajność obliczeniowa, dzięki czemu można szybko i efektywnie symulować nawet bardzo skomplikowane układy antenowe – rozwijanie metody MLFMM pozwoliło na skrócenie czasu obliczeń już ponad dwukrotnie (dla wersji 2022.2).

Program oferuje różne metody numeryczne, takie jak metoda elementów skończonych (FEM), metody momentów (MoM) metody różnic skończonych (FDTD), solwer dla powrzchni odbijających lub załamujących (PL/RL-GO) czy dryfrakcyjnych (UTD), które pozwalają na modelowanie skomplikowanych konstrukcji i materiałów, o różnych właściwościach elektromagnetycznych.

Dzięki szerokiej gamie solwerów FEKO jest również bardzo skalowalny i może być stosowany zarówno dla małych, jak i bardzo dużych problemów. Program oferuje różne poziomy złożoności, które pozwalają na dostosowanie do potrzeb użytkownika. Program umożliwia również wizualizację wyników symulacji w czasie rzeczywistym, co pozwala na szybką i łatwą interpretację wyników. Altair FEKO jest również kompatybilne z innymi narzędziami firmy Altair, takimi jak Altair HyperWorks oraz HyperMesh, Optistruct, Activate, Compose, HyperStudy i wiele innych, co umożliwia jeszcze większą elastyczność i integrację z narzędziami numerycznymi przystosowanymi do innego typu analiz tworząc tym samym zintegrowane środowisko do badań interdyscyplinarnych (np. symulacje wpływu czynników atmosferycznych obudów anten na parametry polowe i obwodowe).

Oferowane możliwości symulacyjne wirtualnych stanowisk pomiarowych na potrzeby EMC pozwalają znacząco obniżyć koszty prototypowania produktów, które mają trafić na sprzedaż. Wszystkie produkty wprowadzane na światowe rynki sprzedaży muszą przejść badania emisji elektromagnetycznej (EME) i odporności elektromagnetycznej (EMI) np. w branży samochodowej/ lotniczej czy militarnej. Altair FEKO oferuje analizy wypływu poziomu sygnałów pasożytniczych na zakłócanie lokalnych układ transmisji danych.

Altair FEKO jest zintegrowane z oprogramowaniem WINPROP i WRAP, co pozwala na jeszcze bardziej zaawansowane analizy i projektowanie systemów antenowych rozmieszczonych na rzeczywistych mapach. WINPROP to oprogramowanie do modelowania i symulacji środowisk radiowych, takich jak środowiska morskie, atmosferyczne i kosmiczne.

Połączenie Altair FEKO i WINPROP pozwala na symulację i analizę układów antenowych w różnych środowiskach radiowych, co pozwala na uzyskanie bardziej realistycznych wyników i lepszej jakości projektów. WRAP to narzędzie do analizy i projektowania systemów antenowych w ruchu. Połączenie Altair FEKO i WRAP pozwala na symulację i analizę układów antenowych, takich jak anteny montowane na pojazdach lub na platformach ruchomych. To pozwala na określenie wpływu ruchu na charakterystyki promieniowania i uzyskanie bardziej dokładnych wyników.

Połączenie Altair FEKO z oprogramowaniem WINPROP i WRAP daje inżynierom i naukowcom jeszcze więcej możliwości i narzędzi do analizy i projektowania systemów antenowych w różnych środowiskach i warunkach. Takie połączenie oferuje kompleksowe rozwiązania dla projektowania systemów komunikacji bezprzewodowej pokrywając całe zapotrzebowanie od modelowania anten po analizy propagacyjne wenątrz budynków oraz terenach zurbanizowanych.


Altair FEKO jest wysoce zaawansowanym i wydajnym narzędziem dla projektantów, inżynierów i naukowców pracujących w dziedzinie elektromagnetyzmu oraz jest profesjonalnym rozwiązaniem dla tych, którzy potrzebują niezawodnego i elastycznego narzędzia do projektowania anten i szeroko pojętych analiz propagacyjnych oraz symulacji interdyscyplinarnych.