Film prezentuje ulepszenia i nowe funkcje jakie pojawiły się w HyperWorks 2022.2 dla budowy modelu i złożeń. W prezentacji omówione zostały przepływy pracy, usunięcie panelu i nowy sposób realizacji wprowadzony w HyperLife. Ponadto wyjaśniono także działanie managera scenariuszy, a także organizację składania części oraz reprezentację i hierarchię podzespołów.