Krótka prezentacja ułatwień, jakie można zastosować w zakresie przeglądania i edycji modelu w HyperMesh 2023. Skupiono się w niej na typach elementów i ich ID oraz omówiono jak usprawnić mierzenie wymiarów modelu.  Dodatkowo pokazano także narzędzie Matrix Browser służące do szczegółowej analizy modelu wraz z omówieniem sposobu wyświetlenia właściwości elementów różnego typu. 

Model wykorzystany w prezentacji wraz z plikiem PDF zawierającym dodatkowe linki i inforamcje można pobrać z bazy wiedzy społeczności Altair.

Zachęcamy do obejrzenia pozostałych filmów z serii HyperMesh 2023 – Tips & Tricks.