W filmie omówione zostało narzędzie Matrix Browser dostępne w HyperMesh, ze szczególnym zwróceniem uwagi na możliwość tworzenia różnych zapytań w HyperMesh i HyperView oraz edycję i eksport do Excela.