W filmie omówiono użyteczność funkcji Squeak and Rattle Director w HyperWorks 2022.2 w odniesieniu do wykrywania i eliminacji hałasów takich jak piski, grzechotania, tarcia czy brzęczenia. Zaprezentowane zostały także możliwości bazy materiałów Altair Material Data Center, analiza kompatybilności materiałów oraz ocena ryzyka wraz z automatycznymi raportami.