Film przedstawia proces siatkowania struktur 2D z wykorzystaniem nowych narzędzi geometrii i siatkowania takich jak Midsurface i Midmesh. W kolejnych krokach pokazuje jak:

  • przygotować model w oparciu o uproszczoną geometrię,
  • edytować i wyodrębnić powierzchnie środkową,
  • wykorzystać szablony tworzenia siatki oraz bezpośredni mid-meshing
  • jak usprawnić generowanie modeli dzięki narzędziom importu danych.