Film prezentuje najnowsze narzędzia HyperWorks w odniesieniu do technologii kompozytowej. W filmie dokonano przeglądu procesów roboczych dla kompozytów, zwrócono uwagę na ulepszenia zestawu narzędzi do badania naprężeń kompozytów, a także proces mapowania formowania wtryskowego.