Design Explorer to narzędzie badawcze, które umożliwia badania parametryczne za pomocą metod projektowania eksperymentalnego (DOE) oraz metod optymalizacji i uczenia maszynowego. W tym filmie przedstawiono w jaki sposób można przeprowadzić analizę istniejącego już modelu z wykorzystaniem projektowania eksperymentalnego w HyperMesh.