W filmie zaprezentowano narzędzie pozwalające sprawdzić zamodelowane spoiny punktowe oraz wygenerować automatyczny raport o ich położeniu oraz właściwościach.