Omówienie nowych narzędzi jakie pojawiły się wraz z wersją HyperWorks 2022.2, w tym nowych metod i opcji tworzenia powierzchni, oczyszczania geometrii, tworzenia siatek i morphingu.

Ponadto w filmie poświęcono uwagę na nowe narzędzia do tworzenia siatki hexa oraz ulepszone tworzenie siatki tetra.