Podcast, w którym wraz z Piotrem Rubachą, Inżynierem ds. symulacji z firmy FMK Sp. z o.o., omawiamy zagadnienia symulacji zachowań materiałów sypkich i ziarnistych z wykorzystaniem oprogramowania Altair EDEM. Firma FMK Sp. z o.o., zajmuje się tworzeniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych dla przemysłu cementowego, wapienniczego i gipsowego.

Podczas spotkania omówione zostały wymagania, wyzwania i trendy branży materiałów sypkich oraz główne aspekty wykorzystania Altair EDEM.  Rozmowa dotyczyła m.in. przewidywanie zużycia komponentów, bazy materiałów, zalet programu Altair EDEM czy korzyści płynących z symulacji metodą elementów dyskretnych (DEM)