Film przedstawia możliwości narzędzia Match i automatycznego grupowania wybranych części w zestawy w oparciu o zadane kryteria wraz z przeglądem połączonych części.