Wprowadzenie do zmian zachodzących w platformie HyperWorks. W trakcie filmu wyjaśniona została geneza zmian i kierunek rozwoju całej platformy.

Dodatkowo omówiono integrację poszczególnych narzędzi i ich wzajemne przenikanie się w nowym interfejsie, a także wykorzystanie technologii AI w projektowaniu oraz możliwości pracy w chmurze.