Film stanowi ogólny przegląd funkcjonalności platformy Altair HyperWorks. W kolejnych krokach pokazywane są zawartości poszczególnych zakładek oraz dostępnych w nich opcji.