Film poświęcony jest poradom i wskazówkom ułatwiającym pracę z elementami w HyperMesh 2023. Prezentuje on sposoby zaznaczania elementów przy użyciu skrótów klawiszowych wraz z omówieniem użycia selektora w zakresie zaznaczania boxem, po ścieżce, czy po komponencie. Dodatkowo wskazano  także umiejscowienie opisu wszystkich skrótów klawiszowych oraz sposób ich edycji. 

Model wykorzystany w prezentacji wraz z plikiem PDF zawierającym dodatkowe linki i inforamcje można pobrać z bazy wiedzy społeczności Altair.

Zachęcamy do obejrzenia pozostałych filmów z serii HyperMesh 2023 – Tips & Tricks.