W filmie przybliżona została konfiguracja wstążek narzędziowych dostępnych w oprogramowaniu HyperMesh 2023. Omówione zostało zastosowanie wstążek oraz ich wykorzystanie w programie, a także zarządzanie nimi, ich edycja i tworzenie własnych zestawów narzędzi. Ponadto zaprezentowano wyszukiwanie funkcji przy użyciu opcji „Search” oraz działanie wybranych funkcji w nowym interfejsie HyperMesh.

Model wykorzystany w prezentacji wraz z plikiem PDF zawierającym dodatkowe linki i inforamcje można pobrać z bazy wiedzy społeczności Altair.

Zachęcamy do obejrzenia pozostałych filmów z serii HyperMesh 2023 – Tips & Tricks.