W filmie zaprezentowana została organizacja modelu i usprawnienie jej obsługi z wykorzystaniem skrótów klawiszowych w programie HyperMesh 2023. Omówione zostały sposoby przypisywania właściwości do elementów i komponentów wykorzystywanych w oprogramowaniu oraz przerzucanie elementów pomiędzy komponentami. Przedstawione zostało także mapowanie grubości zastosowanych w projekcie CAD na elementy.  

Model wykorzystany w prezentacji wraz z plikiem PDF zawierającym dodatkowe linki i inforamcje można pobrać z bazy wiedzy społeczności Altair.

Zachęcamy do obejrzenia pozostałych filmów z serii HyperMesh 2023 – Tips & Tricks.