W filmie omówione zostały pokrótce możliwości platformy Altair HyperWorks i jej wykorzystanie do wizualizacji i weryfikacji modelu. W kolejnych krokach zaprezentowany został interfejs użytkownika, wykorzystanie istniejących narzędzi CAD i CAE, przepływ pracy zorientowany na proces oraz możliwość sterowania widokiem umożliwiająca szybką weryfikację modelu.