Film prezentuje proces tworzenia modeli i złożeń przy jednoczesnej oszczędności czasu. W prezentacji omówione zostały możliwości importu CAD, działanie i wykorzystanie bibliotek, przeglądarka części czy instancjonowanie.

Zwrócono także uwagę na technologię dopasowań (match), pozwalającą uniknąć powtórnego siatkowania powtarzających się części oraz równoległe siatkowanie z wykorzystaniem BatchMesher.