W filmie skupiono się na omówieniu zmian jakie zaszły w zakresie post-processingu w HyperWorks wersja 2022.2. Przede wszystkim omówione zostało niemalże całkowite usunięcie panelu HyperMesh wraz z przejściem na przepływ pracy a także nowe narzędzia i metody dostępne w HyperView. Ponadto wspomniano również o dodatkowych ulepszeniach oraz zmianach w interfejsie solvera (m.in. wynikach EDEM).