W filmie prezentowane są narzędzia do oczyszczania i upraszczania geometrii CAD oraz szkicowania i generowania elementów 1D. Zaprezentowany zostały import i wykorzystanie danych CAD do budowy ostatecznych elementów oraz parametryzacja geometrii CAD z jednoczesnym wykorzystaniem HyperWorks i Inspire.

Ukazane zostało także generowanie elementów 1D wraz tworzeniem profili i ich przekrojów w oparciu o dostępną bibliotekę oraz, dla niestandardowych przekrojów, narzędzie do szkicowania Sketcher. Ponadto omówiono także aspekt zwiększenia dokładności istniejącego modelu MES dzięki konwersji elementów 1D na 2D i 3D.